•  ПЪРВИ СРОК на 2015/2016 учебна година

ГРАФИК за часове по СИП и консултации с учениците

Ден от

седмицата

Дейности

Преподавател/време

Място на провеждане

П

О

Н

Е

Д

Е

Л

Н

И

К

    СИП

„Футбол” 7 клас – 1400-1530 – Р. Дончева

Физкултурна площадка

Консултации

 

И. Иванова – 1305-1345

Класна стая – 4б клас

Й. Танчовска – 1200 – 1240

Класна стая – 1а клас

Д. Милева – 1155 – 1240

Класна стая – 2а клас

Н. Вълчева – 1300-1340

Класна стая – 4а клас

Оперативка

От 1350

 

В

Т

О

Р

Н

И

К

СИП

„Математика” 7 клас Т. Минкова - 1340-1510

Кабинет Математика

Консултации

Жулиета Гочева – 1335-1420

Кабинет Природни науки

А. Янакиева – 1335-1420

Кабинет ИИ

Елена Грозданова – БЕЛ - 1340-1425

Кабинет Музика

Цв. Трайкова – 1220-1300

Класна стая – 3а клас

Ана Тобиева - 1335-1420

Класна стая – 3а клас

С

Р

Я

Д

А

    СИП

„Музика” 3,4 клас – 1215-1255 - Ц. Недева

Кабинет Музика

Консултации

Т. Вангелова - 1330-1415

Кабинет Природни науки

Ц. Недева – 1330-1415

Кабинет Музика

К. Халачева – 1335-1420

Кабинет Математика

Елена Грозданова – ИЦ - 1340-1425

Кабинет БЕЛ

Ч

Е

Т

В

Ъ

Р

Т

Ъ

К

    СИП

„Футбол” 3,4 клас – 1220-1300 – Р. Дончева

Физкултурна площадка

Консултации

Емилия Петкова - 1155-1235

Класна стая – 1б клас

Татяна Минкова - 1330-1415

Кабинет Математика

Антония Калудова – 1330-1415 - БЕЛ

Кабинет Музика

Маргарита Гагова - 1330-1415

Кабинет БЕЛ

Ил. Георгиева – 1245-1325

Класна стая – 3б клас

П

Е

Т

Ъ

К

 

Консултации

Станка Ганчева - 1110-1145

Класна стая – 1в клас

Магдалина Елкина - 1110-1145

Класна стая – 1б клас

Антония Калудова – 1330-1415 – Английски език

Кабинет БЕЛ

 

 

 

 

ГРАФИК за класни и контролни работи

КЛАСНИ РАБОТИ:

 • № по ред

  Учебен предмет

  Преподаващ учител

  Дата на провеждане на класната работа

  Клас, в който се провежда

  1.

  Математика

  Татяна Минкова

  07.01.2016г.

  2.

  Математика

  Татяна Минкова

  13.01.2016г.

  V­Іа

  3.

  Математика

  Кита Халачева

  12.01.2016г.

  VІІа

  4.

  Математика

  Кита Халачева

  12.01.2016г.

  VІІб

  5.

  Бълг.език и литература

  Елена Грозданова

  16.12.2015г.

  6.

  Бълг.език и литература

  Антония Калудова

  30.11.2015г.

  V­Іа

  7.

  Бълг.език и литература

  Елена Грозданова

  04.12.2015г.

  VІІа

  8.

  Бълг.език и литература

  Елена Грозданова

  04.12.2015г.

  VІІб

 

КОНТРОЛНИ РАБОТИ:

        

№ по ред

Учебен предмет

Преподаващ учител

Дата на провеждане на контр. работа

Клас, в който се провежда

 

 

 

 

 

 1.  

Български език и литература

Даниела Милева

30.09.2015 г. вх

16.11.2015 г.

02.12.2015 г.

ІІа

 1.  

Английски език

Йовка Танчовска

07.01.2016 г

ІІа

 1.  

Математика

Даниела Милева

23.09.2015 г.вх

22.10.2015 г

03.12.2015 г.

ІІа

 1.  

Околен свят

Даниела Милева

02.10.2015 г. вх.

ІІа

 1.  

Музика

Цеца Недева

07.10.2015 г. вх.

ІІа

 1.  

Изобразително изкуство

Даниела Милева

17.09.2015 г. вх.

ІІа

 1.  

Домашен бит и техника

Албена Янакиева

06.10.2015 г. вх.

ІІа

 1.  

Български език и литература ЗИП

Даниела Милева

06.11.2015 г.

 

ІІа

 1.  

Математика ЗИП

Даниела Милева

11.12.2015 г.

ІІа

 

 

 

 

 

 1.  

Български език и литература

Емилия Петкова

05.10.2015 г. вх

17.11.2015 г.

01.12.2015 г.

ІІб

 1.  

Английски език

Емилия Петкова

05.01.2016 г

ІІб

 1.  

Математика

Емилия Петкова

23.09.2015 г.вх

21.10.2015 г

02.12.2015 г.

ІІб

 1.  

Околен свят

Емилия Петкова

01.10.2015 г. вх.

ІІб

 1.  

Музика

Цеца Недева

07.10.2015 г. вх.

ІІб

 1.  

Изобразително изкуство

Емилия Петкова

29.09.2015 г. вх.

ІІб

 1.  

Домашен бит и техника

Албена Янакиева

12.10.2015 г. вх.

ІІб

 1.  

Български език и литература ЗИП

Емилия Петкова

06.11.2015 г.

 

ІІб

 1.  

Математика ЗИП

Емилия Петкова

11.12.2015 г.

ІІб

 

 

 

 

 

 1.  

Български език и литература

Цветанка Трайкова

14.10.2015 г. вх

25.11.2015 г.

13.01.2016 г.

ІІІа

 1.  

Английски език

Ана Тобиева

28.09.2015 г. вх 18.12.2015 г

ІІІа

 1.  

Математика

Цветанка Трайкова

12.10.2015 г.вх

17.11.2015 г

05.01.2016 г.

ІІІа

 1.  

Човекът и обществото

Даниела Милева

05.10.2015 г. вх.

ІІІа

 1.  

Човекът и природата

Цветанка Трайкова

30.09.2015 г. вх.

ІІІа

 1.  

Музика

Цеца Недева

06.10.2015 г. вх.

ІІІа

 1.  

Изобразително изкуство

Цветанка Трайкова

17.09.2015 г. вх.

ІІІа

 1.  

Домашен бит и техника

Цветанка Трайкова

25.09.2015 г.

 

ІІІа

 1.  

Български език и литература ЗИП

Цветанка Трайкова

13.11.2015 г.

ІІІа

 1.  

Математика ЗИП

Цветанка Трайкова

27.11.2015 г..

ІІІа

 

 

 

 

 

 1.  

Български език и литература

Илияна Георгиева

07.10.2015 г. вх

25.11.2015 г.

13.01.2016 г.

ІІІб

 1.  

Английски език

Ана Тобиева

28.09.2015 г. вх 18.12.2015 г

ІІІб

 1.  

Математика

Илияна Георгиева

12.10.2015 г.вх

17.11.2015 г

05.01.2016 г.

ІІІб

 1.  

Човекът и обществото

Даниела Милева

30.09.2015 г. вх.

ІІІб

 1.  

Човекът и природата

Илияна Георгиева

13.10.2015 г. вх.

ІІІб

 1.  

Музика

Цеца Недева

06.10.2015 г. вх.

ІІІб

 1.  

Изобразително изкуство

Илияна Георгиева

17.09.2015 г. вх.

ІІІб

 1.  

Домашен бит и техника

Илияна Георгиева

25.09.2015 г.вх

 

ІІІб

 1.  

Български език и литература ЗИП

Илияна Георгиева

13.11.2015 г.

ІІІб

 1.  

Математика ЗИП

Илияна Георгиева

27.11.2015 г..

ІІІб

 

 

 

 

 

 1.  

Български език и литература

Надежда Вълчева

07.10.2015 г. вх

06.11.2015 г.

19.01.2016 г.

IVa

 1.  

Английски език

Антония Калудова

05.10.2015 г. вх 23.11.2015 г

IVa

 1.  

Математика

Надежда Вълчева

01.10.2015 г.вх

09.12.2015 г

20.01.2016 г.

IVa

 1.  

Човекът и обществото

Надежда Вълчева

24.09.2015 г. вх.

IVa

 1.  

Човекът и природата

Жулиета Гочева

29.09.2015 г. вх.

IVa

 1.  

Музика

Надежда Вълчева

25.09.2015 г. вх.

IVa

 1.  

Изобразително изкуство

Албена Янакиева

30.09.2015 г. вх.

IVa

 1.  

Домашен бит и техника

Надежда Вълчева

09.10.2015 г.вх

 

IVa

 1.  

Български език и литература ЗИП

Надежда Вълчева

18.12.2015 г.

IVa

 1.  

Математика ЗИП

Надежда Вълчева

27.11.2015 г..

IVa

 

 

 

 

 

 1.  

Български език и литература

Иванка Иванова

08.10.2015 г. вх

26.11.2015 г.

28.01.2016 г.

IVб

 1.  

Английски език

Антония Калудова

05.10.2015 г. вх 23.11.2015 г

IVб

 1.  

Математика

Иванка Иванова

23.09.2015 г.вх

19.10.2015 г

17.12.2015 г.

IVб

 1.  

Човекът и обществото

Иванка Иванова

17.09.2015 г. вх.

IVб

 1.  

Човекът и природата

Жулиета Гочева

29.09.2015 г. вх.

IVб

 1.  

Музика

Иванка Иванова

25.09.2015 г. вх.

IVб

 1.  

Изобразително изкуство

Албена Янакиева

06.10.2015 г. вх.

IVб

 1.  

Домашен бит и техника

Иванка Иванова

18.09.2015 г.вх

 

IVб

 1.  

Български език и литература ЗИП

Иванка Иванова

13.11.2015 г.

IVб

 1.  

Математика ЗИП

Иванка Иванова

04.12.2015 г..

IVб

 

 

 

 

 

 1.  

Български език и литература

Елена Грозданова

28.09.2015 г. вх

28.10.2015 г.

 1.  

Английски език

Антония Калудова

09.10.2015 г. вх 27.11.2015 г

14.01.2016 г.

 1.  

Математика

Татяна Минкова

23.09.2015 г.вх

09.11.2015 г

 1.  

Инф. технологии

Татяна Минкова

12.10.2015 г.  

 1.  

Човекът и природата

Жулиета Гочева

25.09.2015 г. вх.

 1.  

История и цивилизация

Маргарита Гагова

29.09.2015 г. вх.

15.12.2015 г

 1.  

География и икономика

Маргарита Гагова

17.09.2015 г. вх.

12.11.2015 г

 1.  

Музика

Цеца Недева

08.10.2015 г.вх

 1.  

Изобразително изкуство

Албена Янакиева

05.10.2015 г.

 1.  

Домашна техника и икономика

Албена Янакиева

02.10.2015 г.

 1.  

Математика ЗИП

Татяна Минкова

20.01.2016 г.

 1.  

Човекът и природата  ЗИП

Жулиета Гочева

20.11.2015 г

 

 

 

 

 

 1.  

Български език и литература

Антония Калудова

06.10.2015 г. вх

11.01.2016 г.

VІа

 1.  

Английски език

Антония Калудова

13.10.2015 г. вх 08.12.2015 г

VІа

 1.  

Математика

Татяна Минкова

24.09.2015 г.вх

19.10.2015 г

VІа

 1.  

Информационни технологии

Татяна Минкова

30.09.2015 г.  вх

VІа

 1.  

География и икономика

Маргарита Гагова

15.10.2015 г. вх.

VІа

 1.  

История и цивилизация

Маргарита Гагова

29.09.2015 г. вх.

26.11.2015 г

VІа

 1.  

Човекът и природата

Жулиета Гочева

25.09.2015 г. вх.

19.11.2015 г

VІа

 1.  

Музика

Цеца Недева

08.10.2015 г.вх

 

VІа

 1.  

Изобразително изкуство

Албена Янакиева

23.09.2015 г.

VІа

 1.  

Домашна техника и икономика

Албена Янакиева

02.10.2015 г..

VІа

 1.  

Математика ЗИП

Татяна Минкова

04.12.2015 г.

VІа

 1.  

Човекът и природата ЗИП

Жулиета Гочева

11.12.2015 г

VІа

 

 

 

 

 

 1.  

Български език и литература

Елена Грозданова

24.09.2015 г. вх

19.01.2016 г.

VІІа

 1.  

Английски език

Антония Калудова

12.10.2015 г. вх 07.01.2016 г

VІІа

 1.  

Математика

Кита Халачева

29.09.2015 г.вх

26.11.2015 г

VІІа

 1.  

Информационни технологии

Татяна Минкова

09.10.2015 г.  вх

VІІа

 1.  

Физика и астрономия

Жулиета Гочева

18.09.2015 г. вх.

VІІа

 1.  

Химия и опазване на околната среда

Татяна Вангелова

28.09.2015 г. вх.

16.11.2015 г

VІІа

 1.  

История и цивилизация

Елена Грозданова

25.09.2015 г. вх.

 

VІІа

 1.  

География и икономика

Маргарита Гагова

17.09.2015 г.вх

22.12.2015 г

VІІа

 1.  

Биология и здравно образование

Жулиета Гочева

14.10.2015 г. вх

12.11.2015 г

VІІа

 1.  

Музика

Цеца Недева

08.10.2015 г..

VІІа

 1.  

Изобразително изкуство

Албена Янакиева

05.10.2015 г.

VІІа

 1.  

Технологии

Албена Янакиева

02.10.2015 г

VІІа

 1.  

Български език и литература ЗИП

Елена Грозданова

10.12.2015 г.

 

VІІа

 1.  

Математика ЗИП

Кита Халачева

16.10.2015

VІІа

 1.  

Химия и опазване на околната среда ЗИП

Татяна Вангелова

15.12.2015 г.

 

VІІа

 

 

 

 

 

 1.  

Български език и литература

Елена Грозданова

24.09.2015 г. вх

19.01.2016 г.

VІІб

 1.  

Английски език

Ана Тобиева

28.09.2015 г. вх 18.12.2015 г

VІІб

 1.  

Математика

Кита Халачева

29.09.2015 г.вх

26.11.2015 г

VІІб

 1.  

Информационни технологии

Татяна Минкова

09.10.2015 г.  вх

VІІб

 1.  

Физика и астрономия

Жулиета Гочева

18.09.2015 г. вх.

VІІб

 1.  

Химия и опазване на околната среда

Татяна Вангелова

15.10.2015 г. вх.

 

VІІб

 1.  

История и цивилизация

Елена Грозданова

23.09.2015 г. вх.

 

VІІб

 1.  

География и икономика

Маргарита Гагова

17.09.2015 г.вх

22.12.2015 г

VІІб

 1.  

Биология и здравно образование

Жулиета Гочева

14.10.2015 г. вх

12.11.2015 г

VІІб

 1.  

Музика

Цеца Недева

08.10.2015 г..

VІІб

 1.  

Изобразително изкуство

Албена Янакиева

05.10.2015 г.

VІІб

 1.  

Технологии

Албена Янакиева

02.10.2015 г

VІІа

 1.  

Български език и литература ЗИП

Елена Грозданова

10.12.2015 г.

 

VІІб

 1.  

Математика ЗИП

Татяна Минкова

16.10.2015

VІІб

 1.  

Химия и опазване на околната среда ЗИП

Жулиета Гочева

16.12.2015 г.

 

VІІб