•  ВТОРИ СРОК на 2019/2020 учебна година

ГРАФИК ЗА КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ

 

 

Клас

Учебни

предмети

Контролни работи

Класни работи

 

Февруари

Март

Април

Май

Юни

 

1 а

Български език и литература

 

17.03.2020

 

04.05.2020

   

+ -

Математика

 

19.03.2020

 

12.05.2020

   

Околен свят

 

11.03.2020

 

13.05.2020

   

Музика

   

23.04.2020

     

Изобразително изкуство

   

22.04.2020

     

Технологии и предприемачество

   

28.04.2020

     

Български език и литература РП

   

03.04.2020

       

Математика РП

   

10.04.2020

       

Английски език РП

     

08.05.2020

     
                 

1 б

Български език и литература

 

17.03.2020

 

04.05.2020

   

+ -

Математика

 

19.03.2020

 

12.05.2020

   

Околен свят

 

12.03.2020

 

14.05.2020

   

Музика

   

23.04.2020

     

Изобразително изкуство

   

22.04.2020

     

Технологии и предприемачество

   

28.04.2020

     

Български език и литература РП

   

03.04.2020

     

Математика РП

   

10.04.2020

     
                 

1 в

Български език и литература

 

17.03.2020

 

04.05.2020

   

+ -

Математика

 

19.03.2020

 

12.05.2020

   

Околен свят

 

10.03.2020

 

19.05.2020

   

Музика

   

23.04.2020

     

Изобразително изкуство

   

22.04.2020

     

Технологии и предприемачество

   

28.04.2020

     

Български език и литература РП

   

03.04.2020

     

Математика РП

   

10.04.2020

     
                   

2 а

Български език и литература

 

05.03.2020

23.04.2020

     

+ -

Английски език

 

16.03.2020

       

Математика

 

25.03.2020

29.04.2020

     

Околен свят

   

21.04.2020

     

Музика

     

15.05.2020

   

Изобразително изкуство

     

05.05.2020

   

Технологии и предприемачество

     

13.05.2020

   

Български език и литература РП

28.02.2020

         

Математика РП

 

13.03.2020

       
                 

2 б

Български език и литература

 

05.03.2020

23.04.2020

     

+ -

Английски език

 

16.03.2020

       

Математика

 

25.03.2020

29.04.2020

     

Околен свят

   

21.04.2020

     

Музика

   

06.04.2020

     

Изобразително изкуство

     

08.05.2020

   

Технологии и предприемачество

     

14.05.2020

   

Български език и литература РП

28.02.2020

         

Математика РП

 

13.03.2020

       
                 

3 а

Български език и литература

 

24.03.2020

 

05.05.2020

   

+ -

Английски език

25.02.2020

31.03.2020

       

Математика

   

07.04.2020

11.05.2020

   

Компютърно моделиране

     

18.05.2020

   

Човекът и обществото

   

21.04.2020

     

Човекът и природата

     

13.05.2020

   

Музика

   

10.04.2020

     

Изобразително изкуство

   

27.04.2020

     

Технологии и предприемачество

   

24.04.2020

     

Български език и литература РП

   

29.04.2020

     

Математика РП

     

08.05.2020

   
                 

3 б

Български език и литература

 

25.03.2020

 

05.05.2020

   

+ -

Английски език

25.02.2020

31.03.2020

       

Математика

   

08.04.2020

11.05.2020

   

Компютърно моделиране

     

18.05.2020

   

Човекът и обществото

   

28.04.2020

     

Човекът и природата

     

15.05.2020

   

Музика

   

06.04.2020

     

Изобразително изкуство

     

19.05.2020

   

Технологии и предприемачество

   

24.04.2020

     

Български език и литература РП

   

30.04.2020

     

Математика РП

     

08.05.2020

   
                 

3 в

Български език и литература

 

25.03.2020

 

05.05.2020

   

+ -

Английски език

25.02.2020

31.03.2020

       

Математика

   

08.04.2020

11.05.2020

   

Компютърно моделиране

     

08.05.2020

   

Човекът и обществотоЧ

   

28.04.2020

     

Човекът и природата

     

14.05.2020

   

Музика

     

19.05.2020

   

Изобразително изкуство

   

24.04.2020

     

Технологии и предприемачество

   

23.04.2020

     

Български език и литература РП

   

30.04.2020

     

Математика РП

   

10.04.2020

     
                 

4 а

Български език и литература

     

19.05.2020

   

+ -

Английски език

13.02.2020

30.03.2020

       

Математика

     

14.05.2020

   

Компютърно моделиране

       

04.06.2020

 

Човекът и обществото

     

15.05.2020

   

Човекът и природата

   

29.04.2020

     

Музика

     

29.05.2020

   

Изобразително изкуство

   

24.04.2020

     

Технологии и предприемачество

   

22.04.2020

     

Български език и литература РП

       

05.06.2020

 

Математика РП

     

08.05.2020

   
                 

4 б

Български език и литература

   

23.04.2020

     

+ -

Английски език

13.02.2020

30.03.2020

       

Математика

   

22.04.2020

     

Компютърно моделиране

       

03.06.2020

 

Човекът и обществото

       

01.06.2020

 

Човекът и природата

   

29.04.2020

     

Музика

     

29.05.2020

   

Изобразително изкуство

   

27.04.2020

     

Технологии и предприемачество

     

14.05.2020

   

Български език и литература РП

     

07.05.2020

   

Математика РП

     

15.05.2020

   
                 

4 в

Български език и литература

 

25.03.2020

   

01.06.2020

 

+ -

Английски език

17.02.2020

 

06.04.2020

     

Математика

 

19.03.2020

 

05.05.2020

   

Компютърно моделиране

       

03.06.2020

 

Човекът и обществото

   

30.04.2020

     

Човекът и природата

   

21.04.2020

     

Музика

     

29.05.2020

   

Изобразително изкуство

     

18.05.2020

   

Технологии и предприемачество

   

22.04.2020

     

Български език и литература РП

 

13.03.2020

 

08.05.2020

   

Математика РП

 

16.03.2020

 

11.05.2020

   
                 

5 а

Български език и литература

   

24.04.2020

   

13.05.2020

+ -

Английски език

13.02.2020

 

08.04.2020

     

Математика

 

11.03.2020

     

07.05.2020

Информационни технологии

   

02.04.2020

     

История и цивилизации

 

04.03.2020

   

02.06.2020

 

География и икономика

28.02.2020

         

Човекът и природата

     

12.05.2020

   

Музика

       

03.06.2020

 

Изобразително изкуство

     

18.05.2020

   

Технологии и предприемачество

     

26.05.2020

   

Български език и литература РП

   

10.04.2020

     

Математика РП

 

27.03.2020

       
                 

5 б

Български език и литература

   

24.04.2020

   

14.05.2020

+ -

Английски език

14.02.2020

 

08.04.2020

     

Математика

 

11.03.2020

     

07.05.2020

Информационни технологии

   

01.04.2020

     

История и цивилизации

 

05.03.2020

   

02.06.2020

 

География и икономика

28.02.2020

         

Човекът и природата

 

25.03.2020

       

Музика

       

03.06.2020

 

Изобразително изкуство

     

18.05.2020

   

Технологии и предприемачество

     

26.05.2020

   

Български език и литература РП

   

10.04.2020

     

Математика РП

 

27.03.2020

       
                 

6 а

Български език и литература

 

26.03.2020

     

13.05.2020

+ -

Английски език

17.02.2020

 

07.04.2020

     

Математика

 

13.02.2020

     

26.05.2020

Информационни технологии

 

23.03.2020

       

История и цивилизации

 

11.03.2020

   

02.06.2020

 

География и икономика

 

19.03.2020

 

07.05.2020

   

Човекът и природата

   

27.04.2020

     

Музика

       

03.06.2020

 

Изобразително изкуство

     

14.05.2020

   

Технологии и предприемачество

     

08.05.2020

   

Български език и литература РП

   

10.04.2020

     

Математика РП

 

13.03.2020

       
                 

6 б

 

 

Български език и литература

 

26.03.2020

     

18.05.2020

+ -

Английски език

17.02.2020

 

07.04.2020

     

Математика

 

13.02.2020

     

26.05.2020

Информационни технологии

   

03.04.2020

     

История и цивилизации 

 

12.03.2020

   

02.06.2020

 

География и икономика

 

19.03.2020

 

07.05.2020

   

Човекът и природата

   

27.04.2020

     

Музика

       

03.06.2020

 

Изобразително изкуство

     

13.05.2020

   

Технологии и предприемачество

     

19.05.2020

   

Български език и литература РП

   

10.04.2020

     

Математика РП

 

13.03.2020

       
                 

7 а

Български език и литература

 

19.03.2020

     

26.05.2020

+ -

Английски език

 

05.03.2020

30.04.2020

     

Математика

17.02.2020

30.03.2020

     

03.06.2020

Информационни технологии

 

27.03.2020

       

История и цивилизации

 

11.03.2020

28.04.2020

     

География и икономика

 

12.03.2020

   

18.06.2020

 

Биология и здравно образование

   

06.04.2020

     

Физика и астрономия

19.02.2020

   

11.05.2020

   

Химия и опазване на околната среда

   

08.04.2020

     

Музика

       

04.06.2020

 

Изобразително изкуство

       

15.06.2020

 

Технологии и предприемачество

     

29.05.2020

   

Български език и литература РП

   

24.04.2020

     

Математика РП

     

08.05.2020

   

Биология и здравно образование РП

28.02.2020

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ден от седмицата

Час на провеждане

Място на провеждане

 

Йовка Иванова Енева-Танчовска

Понеделник

12.00-12.35

класна стая 1а

+ -

Станка Николова Ганчева

Понеделник

12.00-12.35

класна стая 1б

+ -

Екатерина Стоянова Неделева

Четвъртък

11.20-12.55

класна стая 1в

+ -

Даниела Тодорова Милева

Понеделник

12.00-12.35

класна стая 2а

+ -

Славка Емилова Маринкова

Понеделник

12.00-12.35

класна стая 2б

+ -

Цветанка Боева Трайкова

Петък

12.20-13.00

класна стая 3а

+ -

Галя Димитрова Лесева

Понеделник

13.00-13.40

класна стая 3б

+ -

Рада Руменова Христова

Сряда

13.10-13.50

класна стая 3в

+ -

Надежда Тихомирова Вълчева

Вторник

12.20-13.00

класна стая 4а

+ -

Емилия Иванова Петкова

Понеделник

13.00-13.40

класна стая 4б

+ -

Радина Георгиева Стоева

Понеделник

13.10-13.50

класна стая 4в

+ -

Албена Михайлова Янакиева-Аргирова

Вторник Вторник

13.50-14.30

класна стая 5а

+ -

Мария Костадинова Личкова

ПетъкПетък

13.50-14.30

класна стая 5б

+ -

Елена Иванова Грозданова

Вторник

14.00-14.40

класна стая 6а

+ -

Юлиана Тодорова Николова

Сряда

13.50-14.30

класна стая 6б

+ -

Петя Ангелова Найдова

Вторник 

14.10-14.50

класна стая 7а

+ -

Татяна Иванова Минкова

Сряда

13.50-14.30

класна стая 5а

+ -

Лиляна Николаева Шиварова

Сряда

13.50-14.30

класна стая 6а

+ -

Силвия Димитрова Ципоркова

Четвъртък 

13.50-14.30

класна стая 5б

+ -

Джансу Ниязи Топал – начален етап

Четвъртък

13.10-13.50

класна стая 4в

+ -

Джансу Ниязи Топал – прогимназиален етап

Четвъртък

14.00-14.40

класна стая 5а

+ -

Цеца Борисова Недева - начален етап

Вторник 

13.10-13.50

класна стая 4а

+ -

Цеца Борисова Недева – прогимназиален етап

Вторник 

14.00-14.40

класна стая 5б

+ -

Антоанета Стефанова Павлова

Сряда

13.10-13.50

класна стая 4а

+ -

Татяна Петрова Кръстева

Петък

12.15-12.55

класна стая 3а

+ -

Татяна Спасова Вангелова

Сряда 

13.50-14.30

класна стая 7а