•  ВТОРИ СРОК на 2018/2019 учебна година

ГРАФИК за часове по ДП/СИП и консултации с учениците

 

 

Ден от

седмицата

Дейности

Преподавател/време

Място на провеждане

П

О

Н

Е

Д

Е

Л

Н

И

К

Консултации

 

Даниела Милева – 1200 – 1235

Класна стая – 1а клас

Надежда Вълчева – 1300 – 1340

Класна стая – 3а клас

Йовка Енева- Танчовска – 1310-1350

Класна стая – 4а клас

Славка Маринкова – 1200 – 1235

Класна стая – 1б клас

 

 

 

СИП/ДП

„Английски език” 2 клас

Рада Христова - 1205-1340

Класна стая – 2в клас

        В

Т

О

Р

Н

И

К

СИП/ДП

„Математика” 5 клас

Мария Личкова – 1310-1430

Класна стая – 5а клас

„Музика” 3 клас – Цеца Недева - 1215-1255

Класна стая – 3б клас

Консултации

Мима Базеникова – 1300-1340  за нач. етап

Класна стая – 4в клас

Иванка Иванова – 1215-1255

Класна стая – 3a клас

Елена Грозданова – 1400-1440

Класна стая – 7а клас

Петя Найдова  – 1400-1440

Класна стая – 6а клас

        С

Р

Я

Д

А

СИП/ДП

„Биология и здравно образование” 7 кл. Петя Найдова -1310-1350

Класна стая – 7а клас

„Изобразително изкуство” 1 клас 1205-1240

Даниела Милева/Славка Маринкова

Класна стая – 1а/1б клас

Консултации

Татяна Вангелова – 1400-1440

Класна стая – 7а клас

Мима Базеникова – 1400-1440 за прог. етап

Класна стая – 5б клас

Станка Ганчева – 1220-1300

Класна стая – 4в клас

Станка Ганчева – 1220-1300

Класна стая – 4в клас

Галя Лесева – 1205-1240

Класна стая – 2б клас

Радина Стоева – 1300-1340

Класна стая – 3в клас

Цветанка Трайкова – 1215-1250

Класна стая – 2а клас

Рада Христова – 1205-1240

Класна стая – 2в клас

Цеца Недева – 1330-1410

Класна стая – 5а клас

Магдалина Елкина – 1220-1300

Класна стая – 4б клас

Ч

Е

Т

В

Ъ

Р

Т

Ъ

К

СИП/ДП

«Човекът и природата» -  6 клас

Петя Найдова – 1310-1350

Класна стая –  6а клас

„История и цивилизации” – 5 клас

 Юлиана Николова  -1310-1350

Класна стая – 5б клас

„Английски език” 2 клас

Антоанета Павлова – 1220-1255

Класна стая – 2а клас

Консултации

Антоанета Павлова – 1330-1410

Класна стая – 4в клас

Албена Янакиева – 1350-1430

Класна стая – 7а клас

Юлиана Николова  - 1400-1440

Класна стая – 5б клас

        П

Е

Т

Ъ

К

СИП/ДП

«Човекът и природата» -  5 клас

Петя Найдова – 1310-1350

Класна стая – 5б клас

«Компютърно моделиране» - 3 клас

Радина Стоева – 1310-1350

Класна стая – 3в клас

Консултации

Татяна Минкова – 1400-1440

Класна стая – 5а клас

Мария Личкова – 1400-1440

Класна стая – 5б клас

 


 


 

 

ГРАФИК за класни и контролни работи

КЛАСНИ РАБОТИ:

 • № по ред

  Учебен предмет

  Преподаващ учител

  Дата на провеждане на класната работа

  Клас, в който се провежда

  1.

  Математика

  Татяна Минкова

  20.05.2019г.

  2.

  Математика

  Мария Личкова

  20.05.2019г.

  3.

  Математика

  Мария Личкова

  20.05.2019г.

  V­Іа

  4.

  Математика

  Мария Личкова

  04.06.2019г.

  VІІа

  5.

  Бълг.език и литература

  Елена Грозданова

  13.05.2019г.

  6.

  Бълг.език и литература

  Елена Грозданова

  13.05.2019г.

  7.

  Бълг.език и литература

  Елена Грозданова

  28.05.2019г.

  V­Іа

  8.

  Бълг.език и литература

  Елена Грозданова

  13.06.2019г.

  VІІа

 

КОНТРОЛНИ РАБОТИ:

        

№ по ред

Учебен предмет

Преподаващ учител

Дата на провеждане на контр. работа

Клас, в който се провежда

 

 

 

 

 

 1.  

Български език и литература

Даниела Милева

23.04.2019г.

 

Іа

 1.  

Математика

Даниела Милева

30.04.2019г.

Іа

 1.  

Околен свят

Даниела Милева

25.04.2019г.

Іа

 1.  

Музика

Даниела Милева

16.04.2019г.

Іа

 1.  

Изобразително изкуство

Даниела Милева

08.05.2019г.

Іа

 1.  

Технологии и предприемачество

Даниела Милева

03.05.2019г.

Іа

 1.  

Български език и литература РП

Даниела Милева

12.04.2019г.

Іа

 1.  

Математика РП

Даниела Милева

19.04.2019г

Іа

 

 

 

 

 

 1.  

Български език и литература

Славка Маринкова

23.04.2019г.

 

Іб

 1.  

Математика

Славка Маринкова

30.04.2019г.

Іб

 1.  

Околен свят

Славка Маринкова

24.04.2019г.

Іб

 1.  

Музика

Славка Маринкова

16.04.2019г.

Іб

 1.  

Изобразително изкуство

Славка Маринкова

08.05.2019г.

Іб

 1.  

Технологии и предприемачество

Славка Маринкова

03.05.2019г.

Іб

 1.  

Български език и литература РП

Славка Маринкова

12.04.2019г.

Іб

 1.  

Математика РП

Славка Маринкова

19.04.2019г

Іб

 

 

 

 

 

 1.  

Български език и литература

Цветанка Трайкова

09.05.2019г.

 

ІІа

 1.  

Английски език

Антоанета Павлова

20.02.2019г.

20.03.2019г.

ІІа

 1.  

Математика

Цветанка Трайкова

02.05.2019г.

ІІа

 1.  

Околен свят

Цветанка Трайкова

30.04.2019г.

ІІа

 1.  

Музика

Цеца Недева

14.05.2019г.

ІІа

 1.  

Изобразително изкуство

Цветанка Трайкова

20.05.2019г.

ІІа

 1.  

Технологии и предприемачество

Албена Янакиева

24.04.2019г

ІІа

 1.  

Български език и литература - РП

Цветанка Трайкова

13.05.2019г.

ІІа

 1.  

Математика - РП

Цветанка Трайкова

10.05.2019г.

 

ІІа

 

 

 

 

 

 1.  

Български език и литература

Галя Лесева

09.05.2019г.

 

ІІб

 1.  

Английски език

Антоанета Павлова

20.02.2019г.

20.03.2019г.

ІІб

 1.  

Математика

Галя Лесева

20.05.2019г.

ІІб

 1.  

Околен свят

Галя Лесева

14.05.2019г.

ІІб

 1.  

Музика

Цеца Недева

03.05.2019г.

ІІб

 1.  

Изобразително изкуство

Галя Лесева

28.05.2019г.

ІІб

 1.  

Технологии и предприемачество

Албена Янакиева

24.04.2019г.

ІІб

 1.  

Български език и литература - РП

Галя Лесева

16.05.2019г.

ІІб

 1.  

Математика - РП

Галя Лесева

10.05.2019г.

 

ІІб

 

 

 

 

 

 1.  

Български език и литература

Рада Христова

09.05.2019г.

 

ІІв

 1.  

Английски език

Антоанета Павлова

20.02.2019г.

20.03.2019г.

ІІв

 1.  

Математика

Рада Христова

20.05.2019г.

ІІв

 1.  

Околен свят

Рада Христова

14.05.2019г.

ІІв

 1.  

Музика

Цеца Недева

03.05.2019г.

ІІв

 1.  

Изобразително изкуство

Албена Янакиева

22.04.2019г.

ІІв

 1.  

Технологии и предприемачество

Албена Янакиева

24.04.2019г.

ІІв

 1.  

Български език и литература РП

Рада Христова

17.05.2019г.

ІІв

 1.  

Математика РП

Рада Христова

10.05.2019г.

 

ІІв

 

 

 

 

 

 1.  

Български език и литература

Надежда Вълчева

13.05.2019г.

ІІІа

 1.  

Английски език

Антоанета Павлова

20.02.2019г.

25.03.2019г.

ІІІа

 1.  

Математика

Надежда Вълчева

20.05.2019г.

ІІІа

 1.  

Компютърно моделиране

Надежда Вълчева

03.05.2019г.

 

 1.  

Човекът и обществото

Надежда Вълчева

08.05.2019г.

ІІІа

 1.  

Човекът и природата

Надежда Вълчева

12.04.2019г.

ІІІа

 1.  

Музика

Цеца Недева

16.04.2019г.

ІІІа

 1.  

Изобразително изкуство

Надежда Вълчева

25.04.2019г.

ІІІа

 1.  

Технологии и предприемачество

Албена Михайлова Янакиева-Аргирова

22.04.2019г.

ІІІа

 1.  

Български език и литература РП

Надежда Вълчева

10.05.2019г.

ІІІа

 1.  

Математика РП

Надежда Вълчева

17.05.2019г.

ІІІа

 

 

 

 

 

 1.  

Български език и литература

Иванка Иванова

14.05.2019г.

ІІІб

 1.  

Английски език

Антоанета Павлова

20.02.2019г.

25.03.2019г.

ІІІб

 1.  

Математика

Иванка Иванова

06.02.2019г.

16.05.2019г.

ІІІб

 1.  

Компютърно моделиране

Иванка Иванова

29.05.2019г.

 

 1.  

Човекът и обществото

Иванка Иванова

07.05.2019г.

ІІІб

 1.  

Човекът и природата

Иванка Иванова

20.05.2019г.

ІІІб

 1.  

Музика

Цеца Недева

19.04.2019г.

ІІІб

 1.  

Изобразително изкуство

Иванка Иванова

25.04.2019г.

ІІІб

 1.  

Технологии и предприемачество

Албена Михайлова Янакиева-Аргирова

22.04.2019г.

ІІІб

 1.  

Български език и литература РП

Иванка Иванова

10.05.2019г.

ІІІб

 1.  

Математика РП

Иванка Иванова

17.05.2019г.

ІІІб

 

 

 

 

 

 1.  

Български език и литература

Радина Стоева

19.03.2019г.

ІІІв

 1.  

Английски език

Антоанета Павлова

20.02.2019г.

26.03.2019г.

ІІІв

 1.  

Математика

Радина Стоева

06.02.2019г.

22.04.2019г.

ІІІв

 1.  

Компютърно моделиране

Радина Стоева

11.04.2019г.

 

 1.  

Човекът и обществото

Радина Стоева

15.04.2019г.

ІІІв

 1.  

Човекът и природата

Радина Стоева

19.04.2019г.

ІІІв

 1.  

Музика

Цеца Недева

16.05.2019г.

ІІІв

 1.  

Изобразително изкуство

Радина Стоева

20.03.2019г.

ІІІв

 1.  

Технологии и предприемачество

Албена Михайлова Янакиева-Аргирова

13.05.2019г.

ІІІв

 1.  

Български език и литература РП

Радина Стоева

12.04.2019г.

ІІІв

 1.  

Математика РП

Радина Стоева

10.05.2019г.

ІІІв

 

 

 

 

 

 1.  

Български език и литература

Йовка Енева-Танчовска

28.02.2019г.

28.03.2019г.

09.05.2019г.

ІVa

 1.  

Английски език

Антоанета Павлова

21.02.2019г.

09.04.2019г.

ІVa

 1.  

Математика

Йовка Енева-Танчовска

14.02.2019г.

06.03.2019г.

10.05.2019г.

ІVa

 1.  

Човекът и обществото

Йовка Енева-Танчовска

14.05.2019г.

ІVa

 1.  

Човекът и природата

Йовка Енева-Танчовска

16.05.2019г.

ІVa

 1.  

Музика

Цеца Недева

07.05.2019г.

ІVa

 1.  

Изобразително изкуство

Йовка Енева-Танчовска

03.05.2019г.

ІVa

 1.  

Домашен бит и техника

Албена Янакиева

22.04.2019г.

ІVa

 1.  

Български език и литература ЗИП

Йовка Енева-Танчовска

22.03.2019г.

ІVa

 1.  

Математика ЗИП

Йовка Енева-Танчовска

15.03.2019г.

ІVa

 

 

 

 

 

 1.  

Български език и литература

 

Магдалина Елкина

26.02.2019г.

26.03.2019г.

09.05.2019г.

ІVб

 1.  

Английски език

Мима Базеникова

21.02.2019г.

09.04.2019г.

02.05.2019г.

ІVб

 1.  

Математика

 

Магдалина Елкина

14.02.2019г.

06.03.2019г.

10.05.2019г.

ІVб

 1.  

Човекът и обществото

Магдалина Елкина

14.05.2019г.

ІVб

 1.  

Човекът и природата

Магдалина Елкина

16.05.2019г.

ІVб

 1.  

Музика

Магдалина Елкина

11.04.2019г.

ІVб

 1.  

Изобразително изкуство

Албена Янакиева

03.05.2019г.

ІVб

 1.  

Домашен бит и техника

Албена Янакиева

08.05.2019г.

ІVб

 1.  

Български език и литература ЗИП

Магдалина Елкина

22.03.2019г.

ІVб

 1.  

Математика ЗИП

Магдалина Елкина

15.03.2019г.

ІVб

 

 

 

 

 

 1.  

Български език и литература

Станка Ганчева

28.02.2019г.

28.03.2019г.

09.05.2019г.

ІVв

 1.  

Английски език

Мима Базеникова

21.02.2019г.

09.04.2019г.

02.05.2019г.

ІVв

 1.  

Математика

Станка Ганчева

14.02.2019г.

06.03.2019г.

10.05.2019г.

ІVв

 1.  

Човекът и обществото

Станка Ганчева

14.05.2019г.

ІVв

 1.  

Човекът и природата

Станка Ганчева

16.05.2019г.

ІVв

 1.  

Музика

Станка Ганчева

08.04.2019г.

ІVв

 1.  

Изобразително изкуство

Албена Янакиева

03.05.2019г.

ІVв

 1.  

Домашен бит и техника

Албена Янакиева

08.05.2019г.

ІVв

 1.  

Български език и литература ЗИП

Станка Ганчева

22.03.2019г.

ІVв

 1.  

Математика ЗИП

Станка Ганчева

15.03.2019г.

ІVв

 

 

 

 

 

 1.  

Български език и литература

Елена Грозданова

08.05.2019г.

 1.  

Английски език

Мима Базеникова

27.02.2019г.

27.03.2019г.

 1.  

Математика

Татяна Минкова

14.03.2019г.

 1.  

Инф. технологии

Мария Личкова

25.02.2019г.

 1.  

История и цивилизации

Юлиана Николова

26.03.2019г.

 1.  

География и икономика

Юлиана Николова

06.03.2019г.

29.05.2019г.

 1.  

Човекът и природата

Петя Найдова

18.03.2019г.

 1.  

Музика

Цеца Недева

03.06.2019г.

 1.  

Изобразително изкуство

Албена Янакиева

09.05.2019г.

 1.  

Технологии и предприемачество

Албена Янакиева

14.05.2019г.

 1.  

Български език и литература РП

Елена Грозданова

19.04.2019г.

 1.  

Математика РП

Мария Личкова

22.03.2019г.

 

 

 

 

 

 1.  

Български език и литература

Елена Грозданова

07.05.2019г.

 1.  

Английски език

Мима Базеникова

27.02.2019г.

27.03.2019г.

 1.  

Математика

Мария Личкова

18.03.2019г.

 1.  

Инф. технологии

Мария Личкова

25.02.2019г.

 1.  

История и цивилизации

Юлиана Николова

26.03.2019г.

 1.  

География и икономика

Юлиана Николова

06.03.2019г.

29.05.2019г.

 1.  

Човекът и природата

Петя Найдова

08.05.2019г.

 1.  

Музика

Цеца Недева

03.06.2019г.

 1.  

Изобразително изкуство

Албена Янакиева

02.05.2019г.

 1.  

Технологии и предприемачество

Албена Янакиева

14.05.2019г.

 1.  

Български език и литература РП

Елена Грозданова

19.04.2019г.

 1.  

Математика РП

Татяна Минкова

22.03.2019г.

 

 

 

 

 

 1.  

Български език и литература

Елена Грозданова

20.03.2019г.

VIа

 1.  

Английски език

Мима Базеникова

01.03.2019г.

29.03.2019г.

04.06.2019г.

VIа

 1.  

Математика

Мария Личкова

08.04.2019г.

VIа

 1.  

Инф. технологии

Мария Личкова

18.02.2019г.

VIа

 1.  

История и цивилизации

Юлиана Николова

15.03.2019г.

VIа

 1.  

География и икономика

Юлиана Николова

13.05.2019г.

VIа

 1.  

Човекът и природата

Петя Найдова

25.03.2019г.

VIа

 1.  

Музика

Цеца Недева

29.05.2019г.

VIа

 1.  

Изобразително изкуство

Албена Янакиева

09.05.2019г.

VIа

 1.  

Технологии и предприемачество

Албена Янакиева

15.05.2019г.

VIа

 1.  

Български език и литература РП

Елена Грозданова

19.04.2019г.

VIа

 1.  

Математика РП

Мария Личкова

22.03.2019г.

VIа

 

 

 

 

 

 1.  

Български език и литература

Елена Грозданова

20.03.2019г.

VІІа

 1.  

Английски език

Мима Базеникова

01.03.2019г.

29.03.2019г.

VІІа

 1.  

Математика

Мария Личкова

25.03.2019г.

VІІа

 1.  

Информационни технологии

Мария Личкова

15.03.2019г.

VІІа

 1.  

История и цивилизация

Юлиана Николова

07.03.2019г.

VІІа

 1.  

География и икономика

Юлиана Николова

06.06.2019г.

VІІа

 1.  

Биология и здравно образование

Петя Найдова

12.04.2019г.

VІІа

 1.  

Физика и астрономия

Петя Найдова

07.05.2019г.

VІІа

 1.  

Химия и опазване на околната среда

Татяна Вангелова

16.04.2019г.

VІІа

 1.  

Музика

Цеца Недева

29.05.2019г.

VІІа

 1.  

Изобразително изкуство

Албена Янакиева

28.05.2019г.

VІІа

 1.  

Технологии

Албена Янакиева

20.05.2019г.

VІІа

 1.  

Български език и литература РП

Елена Грозданова

19.04.2019г.

VІІа

 1.  

Математика РП

Мария Личкова

10.05.2019г.

VІІа

 1.  

Химия и опазване на околната среда РП

Татяна Вангелова

20.02.2019г.

VІІа