•  ПЪРВИ СРОК на 2020/2021 учебна година

ГРАФИК ЗА КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ

 

 

 

Клас/ паралелка

Учебни предмети

Контролни работи

Класни работи

 

Септември

Октомври

Ноември

Декември

Януари

 

1 а

Български език и литература

17.09.2020 г.

-

-

-

19.01.2021 г.

-

 

Математика

24.09.2020 г.

-

-

-

21.01.2021 г.

-

Околен свят

-

-

-

-

-

-

Музика

18.09.2020 г.

-

-

-

-

-

Изобразително изкуство

21.09.2020 г.

-

-

-

25.01.2021 г.

-

Технологии и предприемачество

29.09.2020 г.

-

-

-

-

-

1 б

Български език и литература

-

06.10.2020 г.

-

08.12.2020 г.

-

-

 

Математика

28.09.2020 г.

-

-

-

07.01.2021 г.

-

Околен свят

-

15.10.2020 г.

-

-

-

-

Музика

-

14.10.2020 г.

-

-

-

-

Изобразително изкуство

29.09.2020 г.

-

-

-

-

-

Технологии и предприемачество

-

05.10.2020 г.

-

-

-

-

2 а

Български език и литература

28.09.2020 г.

-

-

08.12.2020 г.

-

-

 

Английски език

-

-

-

09.12.2020 г.

-

-

Математика

30.09.2020 г.

-

-

-

13.01.2021 г.

-

Околен свят

-

06.10.2020 г.

-

-

-

-

Музика

-

07.10.2020 г.

-

-

-

-

Изобразително изкуство

-

16.10.2020 г.

-

-

-

-

Технологии и предприемачество

-

15.10.2020 г.

-

-

-

-

Български език и литература РП

-

-

-

-

14.01.2021 г.

-

Математика РП

-

-

-

04.12.2020 г.

-

-

2 б

Български език и литература

28.09.2020 г.

-

-

08.12.2020 г.

-

-

 

Английски език

-

-

19.11.2020 г.

-

07.01.2021 г.

-

Математика

30.09.2020 г.

-

-

-

13.01.2021 г.

-

Околен свят

-

07.10.2020 г.

-

-

-

-

Музика

-

06.10.2020 г.

-

-

-

-

Изобразително изкуство

-

12.10.2020 г.

-

-

-

-

Технологии и предприемачество

-

15.10.2020 г.

-

-

-

-

Български език и литература РП

-

-

-

-

15.01.2021 г.

-

Математика РП

-

-

-

04.12.2020 г.

-

-

2 в

Български език и литература

28.09.2020 г.

-

-

08.12.2020 г.

-

-

 

Английски език

-

-

19.11.2020 г.

-

07.01.2021 г.

-

Математика

30.09.2020 г.

-

-

-

13.01.2021 г.

-

Околен свят

-

07.10.2020 г.

-

-

-

-

Музика

-

05.10.2020 г.

-

-

-

-

Изобразително изкуство

-

16.10.2020 г.

-

-

-

-

Технологии и предприемачество

-

12.10.2020 г.

-

-

-

-

Български език и литература РП

-

-

-

-

15.01.2021 г.

-

Математика РП

-

-

-

04.12.2020 г.

-

-

3 а

Български език и литература

29.09.2020 г.

-

-

15.12.2020 г.

-

-

 

Английски език

-

26.10.2020 г.

20.11.2020 г.

-

-

-

 

Математика

24.09.2020 г.

29.10.2020 г.

-

-

12.01.2021 г.

-

Компютърно моделиране

-

-

03.11.2020 г.

-

-

-

Човекът и обществото

-

08.10.2020 г.

-

10.12.2020 г.

-

-

Човекът и природата

-

16.10.2020 г.

-

-

-

-

Музика

-

12.10.2020 г.

-

-

-

-

Изобразително изкуство

16.09.2020 г.

-

-

16.12.2020 г.

-

-

Технологии и предприемачество

-

06.10.2020 г.

-

-

-

-

Български език и литература РП

25.09.2020 г.

-

27.11.2020 г.

-

-

-

Математика РП

-

02.10.2020 г.

13.11.2020 г.

-

-

-

3 б

Български език и литература

29.09.2020 г.

-

10.11.2020 г.

15.12.2020 г.

-

-

 

Английски език

-

26.10.2020 г.

20.11.2020 г.

-

-

-

Математика

24.09.2020 г.

29.10.2020 г.

-

-

12.01.2021 г.

-

Компютърно моделиране

-

-

03.11.2020 г.

-

-

-

Човекът и обществото

-

08.10.2020 г.

-

10.12.2020 г.

-

-

Човекът и природата

-

16.10.2020 г.

-

-

-

-

Музика

-

09.10.2020 г.

-

-

-

-

Изобразително изкуство

16.09.2020 г.

-

-

16.12.2020 г.

-

-

Технологии и предприемачество

27.09.2020 г.

-

-

-

-

-

Български език и литература РП

25.09.2020 г.

-

27.11.2020 г.

-

-

-

Математика РП

-

02.10.2020 г.

13.11.2020 г.

-

-

-

4 а

Български език и литература

21.09.2020 г.

-

-

-

12.01.2021 г.

-

 

Английски език

-

-

04.11.2020 г.

15.12.2020 г.

-

-

Математика

-

06.10.2020 г.

-

02.12.2020 г.

-

-

Компютърно моделиране

-

-

13.11.2020 г.

-

-

-

Човекът и обществото

-

07.10.2020 г.

-

-

-

-

Човекът и природата

28.09.2020 г.

-

05.11.2020 г.

-

-

-

Музика

-

13.10.2020 г.

-

-

-

-

Изобразително изкуство

-

16.10.2020 г.

-

-

-

-

Технологии и предприемачество

16.09.2020 г.

-

-

-

-

-

Български език и литература РП

25.09.2020 г.

-

-

-

-

-

Математика РП

-

02.10.2020 г.

-

-

-

-

4 б

Български език и литература

21.09.2020 г.

-

-

-

12.01.2021 г.

-

 

Английски език

-

-

04.11.2020 г.

15.12.2020 г.

-

-

Математика

-

07.10.2020 г.

-

02.12.2020 г.

-

-

Компютърно моделиране

-

-

11.11.2020 г.

-

-

-

Човекът и обществото

-

08.10.2020 г.

-

-

-

-

Човекът и природата

28.09.2020 г.

-

06.11.2020 г.

-

-

-

Музика

-

13.10.2020 г.

-

-

-

-

Изобразително изкуство

18.09.2020 г.

-

-

-

-

-

Технологии и предприемачество

16.09.2020 г.

-

-

-

-

-

Български език и литература РП

25.09.2020 г.

-

-

-

-

-

Математика РП

-

02.10.2020 г.

-

-

-

-

4 в

Български език и литература

21.09.2020 г.

-

-

-

12.01.2021 г.

-

 

Английски език

-

-

04.11.2020 г.

15.12.2020 г.

-

-

Математика

-

06.10.2020 г.

-

02.12.2020 г.

-

-

Компютърно моделиране

16.09.2020 г.

-

-

-

-

-

Човекът и обществото

-

07.10.2020 г.

-

-

-

-

Човекът и природата

28.09.2020 г.

-

-

-

-

-

Музика

-

13.10.2020 г.

-

-

-

-

Изобразително изкуство

-

16.10.2020 г.

-

-

-

-

Технологии и предприемачество

17.09.2020 г.

-

-

-

-

-

Български език и литература РП

25.09.2020 г.

-

-

-

-

-

Математика РП

-

02.10.2020 г.

-

-

-

-

5 а

Български език и литература

23.09.2020 г.

-

11.11.2020 г.

-

-

14.12.2020 г.

 

Английски език

-

21.10.2020 г.

-

02.12.2020 г.

13.01.2020 г.

-

Математика

-

16.10.2020 г.

-

10.12.2020 г.

-

08.01.2021 г.

Информационни технологии

-

-

-

09.12.2020 г.

-

-

История и цивилизации

-

28.10.2020 г.

-

-

-

-

География и икономика

-

-

03.11.2020 г.

-

-

-

Човекът и природата

-

-

27.11.2020 г.

-

-

-

Музика

-

07.10.2020 г.

-

-

-

-

Изобразително изкуство

28.09.2020 г.

-

-

-

-

-

Технологии и предприемачество

-

06.10.2020 г.

-

-

-

-

Български език и литература РП

-

-

-

-

15.01.2021 г.

-

Математика РП

-

22.10.2020 г.

-

17.12.2020 г.

-

-

5 б

Български език и литература

23.09.2020 г.

-

11.11.2020 г.

-

-

17.12.2020 г.

 

Английски език

-

21.10.2020 г.

-

02.12.2020 г.

13.01.2021 г.

-

Математика

24.09.2020 г.

-

16.11.2020 г.

-

-

07.01.2021 г.

Информационни технологии

-

-

-

07.12.2020 г.

-

-

История и цивилизации

-

28.10.2020 г.

-

-

-

-

География и икономика

-

-

03.11.2020 г.

-

-

-

Човекът и природата

-

-

25.11.2020 г.

-

-

-

Музика

-

07.10.2020 г.

-

-

-

-

Изобразително изкуство

28.09.2020 г.

-

-

-

-

-

Технологии и предприемачество

-

06.10.2020 г.

-

-

-

-

Български език и литература РП

-

-

-

-

15.01.2021 г.

-

Математика РП

-

23.10.2020 г.

-

18.12.2020 г.

-

-

5 в

Български език и литература

29.09.2020 г.

-

24.11.2020 г.

-

-

20.01.2021 г.

 

Английски език

-

21.10.2020 г.

-

02.12.2020 г.

13.01.2021 г.

-

Математика

-

-

16.11.2020 г.

-

-

07.01.2021 г.

Информационни технологии

-

-

-

10.12.2020 г.

-

-

История и цивилизации

24.09.2020 г.

-

-

17.12.2020 г.

-

-

География и икономика

-

-

03.11.2020 г.

-

-

-

Човекът и природата

-

-

27.11.2020 г.

-

-

-

Музика

-

06.10.2020 г.

-

-

-

-

Изобразително изкуство

28.09.2020 г.

-

-

-

-

-

Технологии и предприемачество

23.09.2020 г.

-

-

-

-

-

Български език и литература РП

-

-

-

-

15.01.2021 г.

-

Математика РП

-

-

-

18.12.2020 г.

-

-

6 а

Български език и литература

29.09.2020 г.

-

12.11.2020 г.

-

-

16.12.2020 г.

 

Английски език

-

21.10.2020 г.

-

02.12.2020 г.

13.01.2021 г.

-

Математика

28.09.2020 г.

-

03.11.2020 г.

-

-

07.01.2021 г.

Информационни технологии

-

-

30.11.2020 г.

-

-

-

История и цивилизации

-

-

20.11.2020 г.

-

-

-

География и икономика

-

-

-

15.12.2020 г.

-

-

Човекът и природата

-

-

23.11.2020 г.

-

-

-

Музика

-

07.10.2020 г.

-

-

-

-

Изобразително изкуство

24.09.2020 г.

-

-

-

-

-

Технологии и предприемачество

-

06.10.2020 г.

-

-

-

-

Български език и литература РП

-

23.10.2020 г.

-

-

-

-

Математика РП

-

-

-

03.12.2020 г.

15.01.2021 г.

-

6 б

Български език и литература

28.09.2020 г.

-

12.11.2020 г.

-

-

14.12.2020 г.

 

Английски език

-

21.10.2020 г.

-

02.12.2020 г.

13.01.2021 г.

-

Математика

-

-

03.11.2020 г., 25.11.2020 г.

-

-

07.01.2021 г.

Информационни технологии

-

-

30.11.2020 г.

-

-

-

История и цивилизации

-

-

27.11.2020 г.

-

-

-

География и икономика

-

-

-

10.12.2020 г.

-

-

Човекът и природата

-

-

20.11.2020 г.

-

-

-

Музика

-

07.10.2020 г.

-

-

-

-

Изобразително изкуство

23.09.2020 г.

-

-

-

-

-

Технологии и предприемачество

-

06.10.2020 г.

-

-

-

-

Български език и литература РП

-

23.10.2020 г.

-

-

-

-

Математика РП

-

-

-

03.12.2020 г.

15.01.2021 г.

-

7 а

Български език и литература

29.09.2020 г.

-

24.11.2020 г.

-

-

21.12.2020 г.

 

Английски език

-

-

12.11.2020 г.

-

14.01.2021 г.

-

 

Математика

28.09.2020 г.

-

23.11.2020 г.

-

-

18.01.2021 г.

 

Информационни технологии

-

-

20.11.2020 г.

-

-

-

 

История и цивилизации

-

-

09.11.2020 г.

-

-

-

 

География и икономика

-

-

18.11.2020 г.

-

-

-

 

Биология и ЗО

-

29.10.2020 г.

-

-

26.01.2021 г.

-

 

Физика и астрономия

-

-

-

08.12.2020 г.

-

-

 

ХООС

-

-

04.11.2020 г.

 

 

 

 

Музика

-

05.10.2020 г.

-

-

-

-

 

Изобразително изкуство

23.09.2020 г.

-

-

-

-

-

 

Технологии и предприемачество

25.09.2020 г.

-

-

-

-

-

 

Български език и литература РП

-

-

-

-

15.01.2021 г.

-

 

Математика РП

-

23.10.2020 г.

-

04.12.2020 г.

-

-

 

7 б

Български език и литература

29.09.2020 г.

-

24.11.2020 г.

-

-

21.12.2020 г.

 

Английски език

-

-

12.11.2020 г.

-

14.01.2021 г.

-

 

Математика

28.09.2020 г.

-

23.11.2020 г.

-

-

18.01.2021 г.

 

Информационни технологии

-

-

20.11.2020 г.

-

-

-

 

История и цивилизации

-

-

09.11.2020 г.

-

-

-

 

География и икономика

-

-

18.11.2020 г.

-

-

-

 

Биология и ЗО

-

29.10.2020 г.

-

-

26.01.2021 г.

-

 

Физика и астрономия

-

-

-

08.12.2020 г.

-

-

 

ХООС

-

-

04.11.2020 г.

 

 

 

 

Музика

-

05.10.2020 г.

-

-

-

-

 

Изобразително изкуство

23.09.2020 г.

-

-

-

-

-

 

Технологии и предприемачество

25.09.2020 г.

-

-

-

-

-

 

Български език и литература РП

-

-

-

-

15.01.2021 г.

-

 

Математика РП

-

23.10.2020 г.

-

04.12.2020 г.

-

-