ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 

1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. есенна

24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. коледна 

30.01.2021 г. – 03.02.2021 г.  вкл. междусрочна

03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. пролетна

2. Неучебни дни

19.05.2021 г.  ДЗИ по БЕЛ

21.05.2021 г. II-ро ДЗИ по избор

25.05.2021 г. неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

16.06.2021 г. НВО по БЕЛ в края на VII

18.06.2021 г. НВО по математика в края на VII

3. Неучебни дни за училището

Спортен празник – 09.10.2020г.

Коледни традиции – 23.12.2020г.

Патронен празник – 20.05.2021г.

4. Начало на втория учебен срок 04.02.2021г.

5. Край на втория учебен срок

07.06.2021 г. І – ІII кл. (14 уч. седмици + 1 седмица за проектни дейности)

14.06.2021 г. IV – VІ кл. (16 уч. седмици)

30.06.2021 г.  VIІ кл. (18 уч. седмици)

 

Дати за провеждане на изпитите от НВО

4 клас

27.05.2021 г. - по  БЕЛ

28.05.2021 г. - по  Математика

7 клас

16.06.2021 г. – БЕЛ

18.06.2021 г. – Математика

17.06.2021 г. – Чужд език (по желание).