ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

         Начало на учебната година:        17.09.2018г.

 

         Първи учебен срок:                      17.09.2018г. - 04.02.2019г.

                                                                         /18 учебни седмици/

         Втори учебен срок:

        I - IV  клас                       06.02.2019г.-31.05.2019г.                                                             

                                                                          /14 учебни седмици/

        V-VI  клас                      06.02.2019г.- 14.06.2019г.                                      

                                                                          /16 учебни седмици/

       V-VII  клас                      06.02.2019г.-28.06.2019г.                                                             

                                                                          /18 учебни седмици/

         Ваканции:

 

    01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. есенна

    22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. коледна 

    05.02.2019 г.  - междусрочна

    30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. пролетна

 

         Неучебни дни:

            31.10.2018г.                   Спортен празник

            21.12.2018 г.                  Коледно вълшебство     

      

21.05.2019 г.                  ДЗИ по БЕЛ

22.05.2019 г.                  Патронен празник

23.05.2019 г.                  Втори ДЗИ и НВО в VІІ клас по математика

 

17.06.2019г.                    НВО в VІІ клас по БЕЛ

19.06.2019г.                    НВО в VІІ клас по математика