ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 

         Начало на учебната година:        16.09.2019г.

 

         Първи учебен срок:                      16.09.2019г. - 04.02.2020г.

                                                                         /18 учебни седмици/

         Втори учебен срок:

        I - III  клас                       06.02.2020г.-31.05.2020г.                                                             

                                                                          /14 учебни седмици/

        IV-VI  клас                      06.02.2020г.- 15.06.2020г.                                      

                                                                          /16 учебни седмици/

       VII  клас                           06.02.2019г.-30.06.2020г.                                                             

                                                                          /18 учебни седмици/

         Ваканции:

 

    01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. есенна

    21.12.2019 г. – 05.01.20209 г. вкл. коледна 

    05.02.2020 г.  - междусрочна

    11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. пролетна

 

         Неучебни дни:

            04.11.2019г.                   Спортен празник

            20.12.2019 г.                  Коледна фиеста

            21.05.2020 г.                  Патронен празник

      

20.05.2020 г.                  ДЗИ по БЕЛ

22.05.2020 г.                  Второ ДЗИ 

 

09.06.2020 г.                    НВО в VІІ клас по БЕЛ

11.06.2020 г.                    НВО в VІІ клас по математика