ГРАФИК НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ЛОГОПЕДИЧЕН КАБИНЕТ

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 година 

РАЙОН ЗАПАДЕН ОУ ”ЕЛИН ПЕЛИН”

  следобед

ПОНЕДЕЛНИК         

12.30-16.30 ч.

ВТОРНИК

12.30-16.30 ч.

СРЯДA    

12.30-16.30 ч.

ЧЕТВЪРТЪК

12.30-16.30 ч.

ПЕТЪК

12.30-16.30 ч.

Консултации с родители и учители: 

Всяка срядa: 11-12 ч. или в удобно време, с предварително записване на тел. 0877224152 - Янко Янков