Училището е активен участник в множество проекти и програми на регионално и национално ниво.

През 2019/2020 година бе обобрено участието ни в подпрограма „Проектиране и изграждане на нови спортни площадки и/или ремонти и сертифициране на съществуващи такива, облагородяване на дворни пространства в общинските училища“, част от „Общинска образователна програма за периода 2020-2022г“. В началото на октомви официално бе открита от г-н Димитър Колев, кмет на р-н Западен новоизградената спортна площадка.