Учител

Учебен предмет

Ден/дни от седмицата

Час/часове  на провеждане

Място на провеждане

Иванка Иванова-Калеева

БЕЛ Математика

Понеделник

12:20-12:55

Класна стая I”а” клас

Радина Стоева

БЕЛ Математика

Понеделник

12:20-12:55

Класна стая I"б" клас

Йовка Енева-Танчовска

БЕЛ Математика

Понеделник

12:15 - 12:50

Класна стая II”а” клас

Станка Ганчева

БЕЛ Математика

Понеделник

12:15 - 12:50

Класна стая II”б” клас

Екатерина Неделева

БЕЛ Математика

Понеделник

12:15 - 12:50

Класна стая II”в” клас

Даниела Милева

БЕЛ Математика

Понеделник

13:15-13:55

Класна стая ІІІ “а” клас

Славка Маринкова

БЕЛ Математика

Понеделник

13:15-13:55

Класна стая ІІІ “б” клас

Цветанка Трайкова

БЕЛ Математика

Вторник

12,30 - 13,10

Класна стая IV ”а” клас

Галя Лесева

БЕЛ Математика

Сряда

12:30 - 13:10

Класна стая ІV”б” клас

Рада Христова

БЕЛ Математика

Вторник

12.30-13:10

Класна стая IV "в" клас

Татяна Минкова

Математика

четвъртък

13:00 - 13:40

класна стая VI “а” клас

Татяна Вангелова

Химия и опазване на околната среда

четвъртък

13:00 - 13:40

класна стая VII “а” клас

Елена Грозданова

БЕЛ

петък

13:00 - 13:40

класна стая VII “а” клас

Силвия Ципоркова

БЕЛ

Понеделник

    13:40-14:20

класна стая V  “а” клас

Велина Балабанова

Английски език

четвъртък

    13:00-13.40

класна стая     V ”б”клас

Мария Личкова

Математика, ФА, ИТ

петък

13:00 - 13:40

класна стая  VI “б” клас

Лиляна Шиварова

Математика

вторник

13:20 - 14:00

класна стая V ,,в’’ клас

Юлиана Николова

История и цивилизации; география и икономика

сряда

13:00 - 13: 40

класна стая VII “б“ клас

Петя Найдова

Биология и здравно образование  и Човекът и природата

вторник

13:00 - 13:40

класна стая V ,,б’’ клас

Евелина Палакова

Музика

Вторник

13:50-14:30

кл. стая VI а клас

Албена Янакиева-Аргирова

Изобразително изкуство, технологии и преприемачество

сряда

13:00-13:40

класна стая VI а клас

Нели Ангелова

Български език и литература,

Математика

вторник

12:30-13:10

Microsoft Teams

Антоанета Павлова

Английски език

      четвъртък

    13:20 – 14:00

 класна стая IV “a”