Име и фамилия на учителя

Клас/група

Ден на провеждане

Час на провеждане

 1.  

Даниела Милева

Іа

понеделник

1240-1320

 1.  

Славка Маринкова

понеделник

1240-1320

 1.  

Цветанка Трайкова

ІIа

понеделник

1220-1300

 1.  

Галя Лесева

ІIб

вторник

1205-1245

 1.  

Рада Христова

ІIв

петък

1210-1250

 1.  

Надежда Вълчева

ІIIа

вторник

1210-1250

 1.  

Иванка Иванова

ІIIб

понеделник

1300-1340

 1.  

Радина Стоева

ІIIв

понеделник

1300-1340

 1.  

Йовка Енева-Танчовска

ІVа

четвъртък

1220-1300

 1.  

Магдалина Елкина

ІVб

вторник

1220-1300

 1.  

Станка Ганчева

ІVв

сряда

1130-1210

 1.  

Елена Грозданова

Va

понеделник

1440-1520

 1.  

Юлиана Николова

сряда

1310-1350

 1.  

Петя Найдова

VIа

понеделник

1300-1340

 1.  

Албена Янакиева-Аргирова

VIIа

четвъртък

1300-1340

 1.  

Илияна Георгиева

Іа

понеделник

1630-1710

 1.  

Емилия Петкова

понеделник

1630-1710

 1.  

Татяна Кръстева

ІIа

понеделник

1630-1710

 1.  

Десислава Ангелова

ІIб

вторник

1630-1710

 1.  

Радка Чернева

ІIв

петък

1630-1710

 1.  

Нели Ангелова

ІIIа,б

вторник

1700-1740

 1.  

Екатерина Неделева

ІIIб,в

вторник

1700-1740

 1.  

Десислава Скамнярова

ІVа,в

сряда

1700-1740

 1.  

Ивайло Пешев

ІVб,в

сряда

1700-1740