Клас/

Паралелка/ група

Класен ръководител/учител в ГЦДОУД I – IV клас

Време/час на провеждане

Място на провеждане

 

1 а1 а

Йовка Иванова Енева-ТанчовскаЙовка Иванова Енева-Танчовска

вторник 12.00-12.40

учителска стая

+ -

1 б1 б

Станка Николова ГанчеваСтанка Николова Ганчева

вторник 12.00-12.40

учителска стая

+ -

1 в1 в

Екатерина Стоянова НеделеваЕкатерина Стоянова Неделева

сряда 12.00-12.40

учителска стая

+ -

2 а2 а

Даниела Тодорова МилеваДаниела Тодорова Милева

понеделник 12.40-13.20

учителска стая

+ -

2 б2 б

Славка Емилова МаринковаСлавка Емилова Маринкова

понеделник 12.40-13.20

учителска стая

+ -

3 а3 а

Цветанка Боева ТрайковаЦветанка Боева Трайкова

сряда 12.20-13.00

учителска стая

+ -

3 б3 б

Галя Димитрова ЛесеваГаля Димитрова Лесева

сряда 11.30-12.10

учителска стая

+ -

3 в3 в

Рада Руменова ХристоваРада Руменова Христова

четвъртък 13.10-13.50

учителска стая

+ -

4 а4 а

Надежда Тихомирова ВълчеваНадежда Тихомирова Вълчева

понеделник 13.10-13.50

учителска стая

+ -

4 б4 б

Иванка Славова ИвановаеМИЛИЯ  Емилия Иванова Петкова

петък 13.00-13.40

учителска стая

+ -

4 в4 в

Радина Георгиева СтоеваРадина Георгиева Стоева

вторник 13.00-13.40

учителска стая

+ -

5 а5 а

Албена Михайлова Янакиева-АргироваАлбена Михайлова Янакиева-Аргирова

вторник 13.10-13.50

учителска стая

+ -

5 б5 б

Мария Костадинова ЛичковаМария Костадинова Личкова

четвъртък 13.50-14.30

учителска стая

+ -

6 а6 а

Елена Иванова ГроздановаЕлена Иванова Грозданова

четвъртък 11.30-12.10

учителска стая

+ -

6 б6 б

Юлиана Тодорова НиколоваЮлиана Тодорова Николова

вторник  14.00-14.40

учителска стая

+ -

7 а7 а

Петя Ангелова НайдоваПетя Ангелова Найдова

вторник 12.20-13.00

учителска стая

+ -

1 a_ЦДО1 a_ГЦДОУД

Десислава Еленова СкамняроваДесислава Еленова Скамнярова

сряда 16.30-17.10

класна стая

+ -

1 б_ЦДО1 б_ГЦДОУД

Магдалина Тодорова ЕлкинаМагдалина Тодорова Елкина

понеделник 16.30-17.10

класна стая

+ -

1 в_ЦДО1 в_ ГЦДОУД

Ивайло Валентинов ПешевИвайло Валентинов Пешев

сряда 16.30-17.10

класна стая

+ -

2 a_ЦДО2 a_ ГЦДОУД

Илияна Димитрова ГеоргиеваИлияна Димитрова Георгиева

вторник 16.30-17.10

класна стая

+ -

2 б_ЦДО2 б_ГЦДОУД

Паола Стефанова ПетковаПаола Стефанова Петкова

вторник 16.30-17.10

класна стая

+ -

3 a_ЦДО3 a_ ГЦДОУД

Татяна Петрова КръстеваТатяна Петрова Кръстева

вторник 17.00-17.40

класна стая

+ -

3 б_ЦДО3 б_ГЦДОУД

Десислава Василева АнгеловаДесислава Василева Ангелова

сряда 17.00-17.40

класна стая

+ -

3 в_ЦДО3 в_ ГЦДОУД

Радка Иванова ЧерневаРадка Иванова Чернева

петък 17.00-17.40

класна стая

+ -

4 б_в_ЦДО4 бв ГЦДОУД

Нели Ангелова АнгеловаНели Ангелова Ангелова

четвъртък 17.00-17.40

класна стая

+ -