Начални учители :

 

Цветанка Трайкова - старши начален учител – Іа клас

 

консултации с родители:  понеделник  от 12.00 до 12.45

Илияна Георгиева - старши начален учител – Іб клас

 

консултации с родители:  понеделник  от 12.35 до 13.20

Рада Христова -  начален учител – Ів клас

 

консултации с родители:  сряда  от 13.00 до 13.45

Надежда Вълчева - старши начален учител – ІIа клас

консултации с родители:  понеделник  от 12.00 до 12.45

Иванка Иванова - старши начален учител – ІIб клас

консултации с родители:  понеделник  от 12.35 до 13.20

Радина Стоева -  начален учител – ІIв клас

консултации с родители:  сряда  от 13.00 до 13.45

Йовка Танчовска - старши начален учител – ІIIа клас        

консултации  с родители: вторник от 11.10 до 11.55

Магдалина Елкина -  начален учител – ІIIб клас        

консултации  с родители: сряда от 11.20 до 12.05

Станка Ганчева -  начален учител – ІIIв  клас        

консултации  с родители: сряда от 11.20 до 12.05

Даниела Милева – старши начален учител - IVа клас

консултации  с родители:  вторник от 12.10 до 12.55

Емилия Петкова - старши начален учител - IVб клас

консултации  с родители:  сряда от 12.20 до 13.05

            

                         

Прогимназиален етап :

 

Зорница Бакалска- учител по ЧП и БЗО - Va клас

консултации с родители:  четвъртък  от 13.30 до 14.15                   

Албена Янакиева-Аргирова - старши учител по изобразително изкуство - VIа клас 

консултации с родители: четвъртък  от 15.10 до 15.55        

Елена Грозданова -  учител по БЕЛ - VIIа клас

консултации с родители: сряда  от 13.30 до 14.15