Училищно ръководство:

 

Директор - Татяна Вангелова

Заместник-директор - Татяна Минкова


                           Председатели на работни комисии:

         Училищен координационен съвет за превенция и интервенция на насилието и тормоза между учениците

           

            Крум Цанков - училищен психолог

            Татяна Минкова  (замесник-директор)

           Иванка Иванова  – класен ръководител на I “а“ клас

            Радина Стоева – класен ръководител на I “б“ клас

            Йовка  Енева -Танчовска – класен ръководител на IІ “а“ клас

           Станка  Ганчева- класен ръководител на IІ “б“ клас

            Екатерина Неделева - класен ръководител на  IІ “в“ клас

            Даниела Милева – класен ръководител на IIІ “а“ клас

Славка Маринкова  - класен ръководител на ІII “б“ клас

            Цветанка Трайкова – класен ръководител на IV “а“ клас

Галя Лесева  - класен ръководител на IV “б“ клас

Рада Христова - класен ръководител на IV “в“ клас

            Силвия Ципоркова – класен ръководител на V “а“ клас

Петя Найдова  - класен ръководител на V “б“ клас

Лиляна Шиварова - класен ръководител на V “в“ клас

Албена Янакиева – класен ръководител на VI “а“ клас

Мария Личкова - класен ръководител на VI "б" клас

Елена Грозданова – класен ръководител VII “а“ клас

Юлиана Николова – класен ръководител VII “б“ клас

Янко Янков - логопед

Албена Чолакова – родител

Рая Митева – ученик 

 

          Комисия по квалификацията

         Иванка Иванова (начален учител)  

          Комисия по безопасност на движението

          Радка Чернева (учител ГЦДОУД I - IV клас)

          Комисия по охрана на труда и защита при природни и други бедствия

          Татяна Минкова  (замесник-директор)

          Комисия по извънкласна дейност

         Юлиана Николова (учител прогимназиален етап)

          Екокомитет

          Йовка Енева-Танчовска (начален учител)

 

          Председатели на ЕКК (МО):

        ЕКК - прогимназиален етап

        Юлиана Николова 

         ЕКК - начален етап        

       Цветанка Трайкова

         ЕКК - ГЦДОУД I - IV клас

        Десислава Сканярова

History of project

In this part you can describe the project's history and give reasons for its creation. It is convinient to mention project milestones and honor participating people.