Училищно ръководство:

 

Директор - Татяна Вангелова

Заместник-директор - Татяна Минкова


                           Председатели на работни комисии:

         Училищен координационен съвет за противодействие на училищния тормоз

           Татяна Минкова  (замесник-директор)

            Цветанка Трайкова – класен ръководител на I “а“ клас

Илияна Георгиева  - класен ръководител на I “б“ клас

Рада Христова - класен ръководител на I “в“ клас

            Надежда Вълчева – класен ръководител на IІ “а“ клас

Иванка Иванова - Калеева  - класен ръководител на IІ “б“ клас

Радина Стоева - класен ръководител на IІ “в“ клас

Йовка  Енева -Танчовска – класен ръководител на ІII “а“ клас

Магдалина Тодорова Елкина – класен ръководител на ІII “б“ клас

Станка Николова Ганчева- класен ръководител на ІII “в“ клас

Даниела Милева – класен ръководител на ІV “а“ клас

Емилия Петкова  - класен ръководител на ІV “б“ клас

Зорница Бакалска – класен ръководител на V “а“ клас

            Албена Янакиева – класен ръководител на VI“а“ клас

Елена Грозданова – класен ръководител VІI“а“ клас

Албена Чолакова – родител

Христо Терзиев – ученик 

 

          Комисия по квалификацията

          Иванка Иванова (начален учител)  

          Комисия по безопасност на движението

          Татяна Кръстева (учител ЦДО)

          Комисия по охрана на труда и защита при природни и други бедствия

          Татяна Минкова  (замесник-директор)

          Комисия по културно-масова и извънкласна дейност

         Екатерина Неделева (начален учител)

          Комисия по реклама, маркетинг и прием

          Татяна Минкова (замесник-директор)

          Екокомитет

          Йовка Енева-Танчовска (начален учител)

 

          Председатели на методични обединения (МО):

         МО - прогимназиална подготовка

         Елена Грозданова (учител по БЕЛ и история и цивилизация)

 

         МО - начална подготовка

         Надежда Вълчева (начален учител)

History of project

In this part you can describe the project's history and give reasons for its creation. It is convinient to mention project milestones and honor participating people.