Училищно ръководство:

 

Директор - Татяна Вангелова

Заместник-директор - Татяна Минкова


                           Председатели на работни комисии:

         Училищен координационен съвет за противодействие на училищния тормоз

           Татяна Минкова  (замесник-директор)

            Даниела Милева – класен ръководител на І “а“ клас

Славка Маринкова  - класен ръководител на І “б“ клас

            Цветанка Трайкова – класен ръководител на II “а“ клас

Галя Лесева  - класен ръководител на II “б“ клас

Рада Христова - класен ръководител на II “в“ клас

            Надежда Вълчева – класен ръководител на IIІ “а“ клас

Иванка Иванова - Калеева  - класен ръководител на IIІ “б“ клас

Радина Стоева - класен ръководител на IIІ “в“ клас

Йовка  Енева -Танчовска – класен ръководител на ІV “а“ клас

Магдалина Тодорова Елкина – класен ръководител на ІV “б“ клас

Станка Николова Ганчева- класен ръководител на ІV “в“ клас

Елена Грозданова – класен ръководител V “а“ клас

Юлиана Николова – класен ръководител V “б“ клас

Петя Найдова – класен ръководител на VI “а“ клас

            Албена Янакиева – класен ръководител на VII “а“ клас

Албена Чолакова – родител

Христо Терзиев – ученик 

 

          Комисия по квалификацията

          Иванка Иванова (начален учител)  

          Комисия по безопасност на движението

          Татяна Кръстева (учител ЦДО)

          Комисия по охрана на труда и защита при природни и други бедствия

          Татяна Минкова  (замесник-директор)

          Комисия по културно-масова и извънкласна дейност

         Екатерина Неделева (начален учител)

          Комисия по реклама, маркетинг и прием

          Татяна Минкова (замесник-директор)

          Екокомитет

          Йовка Енева-Танчовска (начален учител)

 

          Председатели на ЕКК (МО):

        ЕКК - прогимназиална подготовка

         Мима Базеникова (старши учител по АЕ)

 

         ЕКК - начална подготовка

         Надежда Вълчева (старши учител в начален етап)

History of project

In this part you can describe the project's history and give reasons for its creation. It is convinient to mention project milestones and honor participating people.