Документи

Образци за заявления

Валидиране.pdf (370943) Записване и преместване.pdf (285032) Издаване на дубликат на свидетелство за основно образование.docx (19603) Издаване на дубликат на свидетелство за основно образование.pdf (196801) Инфо 138 - приемане и преместване.docx (43334) Инфо 143 - валидиране.docx (25972) Инфо 150 -...

Документи свързани с дейността на училището

Уважаеми родители и ученици, тук може да намерите документи свързани с основните дейности на училището. https://drive.google.com/drive/folders/0ByM9rU1QuqbpNEFqRFRaV25mbFE?usp=sharing

БЮДЖЕТ

Изпълнение на бюджета към 31.12.2019г 1690343_buget_12_0.pdf (254,4 kB) Изпълнение на бюджета към 30.03.2019г - Бюджет 30.06.2019_0.pdf (545061) Изпълнение на бюджета към 30.03.2019г - otchet mart 2019_0.pdf (480368) Изпълнение на бюджета към 30.06.2018г -otchet budjet juni_0.pdf...

Вътрешен трудов ред

План за вътрешния трудов ред в ОУ Елин Пелин.doc (143360)