Документи

Документи свързани с дейността на училището

Уважаеми родители и ученици, тук може да намерите документи свързани с основните дейности на училището. https://drive.google.com/drive/folders/0ByM9rU1QuqbpNEFqRFRaV25mbFE?usp=sharing

БЮДЖЕТ

Изпълнение на бюджета към 30.03.2019г - Бюджет 30.06.2019_0.pdf (545061) Изпълнение на бюджета към 30.03.2019г - otchet mart 2019_0.pdf (480368) Изпълнение на бюджета към 30.06.2018г -otchet budjet juni_0.pdf (377468) Изпълнение на бюджета към 30.09.2018г - Otchet budjet...

Вътрешен трудов ред

План за вътрешния трудов ред в ОУ Елин Пелин.doc (143360)