Твоят час 

Целта на проекта е тези деца да бъдат идентифицирани и да се отговори на нуждите им извън учебното време, така че те да бъдат стимулирани да участват в учебния процес. 

Дейностите по интереси ще са в областите Наука, техника и технологии; Здравно образование и здравословен начин на живот; Гражданско образование; Предприемачество; Програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно мислене и Изкуства, култура и спорт. 

Една от целите на проекта е да бъдат въвлечени по-активно родителите и да бъдат създавани общности около училищата, затова и проектът предвижда годишно да има до 5 часа възможност за включване на родителите, които да представят на учениците професията си или някакви специални умения. 

 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА В ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН" СА СФОРМИРАНИ 14 ГРУПИ НА ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ, чиято дейност стартира от 2 ноември 2016г: 

  • 3 от тях са в помощ на учениците по български език и литература и по математика; 
  • останалите 11 ще им помогнат да покажат таланта и заложбите си в други области, като: спорт, приложни изкуства, театър и др.