Екопроекти

Училище "Елин Пелин" се включва в информационната кампания на Зелени балкани "Нощ на прилепите!"
 

Проектът „Да се храним разумно!“ подкрепя Екоучилища от девет страни-членки на ЕС в изследването на начини за по-отговорен избор на храна. Защото нашите избори могат да променят света към по-добро.

ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА:

  Отговорната консумация на храна означава  съзнателен избор на храната, която изяждаме като внимаваме за екологичните, социалните, културните, политическите и икономическите аспекти на нашите решения, свързани с глобалните нужди на хората и планетата, като подобряваме качеството на живот на отделния потребител и на обществото като цяло.  

Трябва да се съобразяваме със следното:

·        Да се храним с по-малки количества, но по-качествено

·        Да подбираме местни, сезонни и органични храни

·        Да заместваме местните ястия с вегетариански  по-често

·        Да подбираме храни, които не ощетяват хората и планетата (вода, почва, екосистеми, климат)

·        Да търсим разнообразието в храненето

·        Да внимаваме с палмовото масло

·        Да спрем изхвърлянето на храната