Занимания по интереси:

през учебната 2021/2022 година след проведено анкетно проучване училището ще предложи на учениците си различни дейности в областта на дигиталната креативност, математиката, екологията и природните науки, сценичните изкуства и спорта.