Документи свързани с дейността на училището

Уважаеми родители и ученици, тук може да намерите документи свързани с основните дейности на училището.

https://drive.google.com/drive/folders/0ByM9rU1QuqbpNEFqRFRaV25mbFE?usp=sharing