УЧИЛИЩЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА РЕАГИРАНЕ ПРИ ПРОЯВА НА ТОРМОЗ И НАСИЛИЕ