СЕДМИЧНО  УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019г. - II срок

                                                                                                                                                                           

                                                               

клас

1а

1б

ден

час

понеделник

1.

Български език и литература                                 

Български език и литература

2.

Математика

Математика

3.

Български език и литература                                 

Български език и литература

4.

Музика

Физическо възпитание и спорт

5.

Час на класа

Час на класа

6.

 

 

 

 

 

 

вторник

1.

Български език и литература                 

Български език и литература                  

2.

Математика

Математика

3.

Български език и литература                 

Български език и литература                 

4.

Музика

Музика

5.

 

Час за спортни дейности

 

 

 

 

 

 

 

сряда

1.

Български език и литература

Български език и литература

2.

Български език и литература

Околен свят

3.

Математика

Математика

4.

Изобразително изкуство                          

Изобразително изкуство                          

5.

Изобразително изкуство                          

Изобразително изкуство                           

6.

 

 

 

 

 

 

четвъртък

1.

Български език и литература

Български език и литература

2.

Математика

Български език и литература

3.

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

4.

Околен свят

Математика

5.

Час за спортни дейности

Английски език -РП

6.

 

 

 

 

 

 

петък

1.

Български език и литература- РП

Български език и литература- РП

2.

Математика -РП

Математика -РП

3.

Физическо възпитание и спорт

Технологии и предприемачество

4.

Технологии и предприемачество

Музика

5.

Английски език -РП

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

                       

 

                  

клас

2а

ден

час

понеделник

1.

Български език и литература

Български език и литература

2.

Английски език

Математика

3.

Български език и литература РП

Английски език

4.

Изобразително изкуство             

 Физическо възпитание и спорт          

5.

Изобразително изкуство             

Час за спортни дейности

 

 

 

 

 

 

 

вторник

1.

Български език и литература

Български език и литература

2.

Математика

Околен свят

3.

Български език и литература

Български език и литература

4.

Музика

Изобразително изкуство             

5.

Околен свят            

Изобразително изкуство             

 

 

 

 

 

 

 

сряда

1.

Технологии и предприемачество

Английски език

2.

Български език и литература   

Технологии и предприемачество

3.

Български език и литература   

Математика

4.

Математика

Български език и литература                                  

5.

Час за спортни дейности

Български език и литература                                   

6.

 

 

 

 

 

 

четвъртък

1.

Български език и литература   

Български език и литература                                 

2.

Английски език

Музика

3.

Математика

Български език и литература   РП                               

4.

Физическо възпитание и спорт

Математика

5.

 Час на класа

Час на класа

6.

 

 

 

 

 

 

петък

1.

Музика

Български език и литература

2.

Български език и литература

Музика

3.

Математика РП

Математика РП

4.

Български език и литература РП

Български език и литература РП

5.

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

 

 

                

 

 

 

                                                                         

              

клас

2в

 

ден

час

понеделник

1.

Изобразително изкуство                          

 

2.

Изобразително изкуство                           

 

3.

Български език и литература                                 

 

4.

Български език и литература                                 

 

5.

Математика

 

6.

 

 

 

 

 

 

вторник

1.

Български език и литература                 

 

2.

Математика РП

 

3.

Български език и литература                 

 

4.

Физическо възпитание и спорт

 

5.

Околен свят

 

 

 

 

 

 

 

 

сряда

1.

Български език и литература

 

2.

Английски език

 

3.

Технологии и предприемачество

 

4.

Математика

 

5.

Физическо възпитание и спорт

 

6.

 

 

 

 

 

 

четвъртък

1.

Английски език

 

2.

Български език и литература

 

3.

Музика

 

4.

Математика

 

5.

Час на класа

 

6.

 

 

 

 

 

 

петък

1.

Български език и литература РП

 

2.

Математика РП

 

3.

Музика

 

4.

Български език и литература

 

5.

Час за спортни дейности

 

6.

 

 

 

 

клас

3а

3б

ден

час

понеделник

1.

Български език и литература

Български език и литература

2.

Математика

Български език и литература

3.

Технологии и предприемачество

Математика 

4.

Английски език

Човекът и природата    

5.

Български език и литература

Английски език

6.

Физическо възпитание и спорт                         

Физическо възпитание и спорт                          

 

 

 

 

вторник

1.

Български език и литература    

Български език и литература                                           

2.

Музика

Английски език

3.

Математика

Български език и литература                                            

4.

Английски език

Човекът и обществото

5.

Български език и литература    

Физическо възпитание и спорт                         

6.

 

 

 

 

 

 

сряда

1.

Човекът и обществото

Български език и литература                 

2.

Български език и литература                 

Математика

3.

Български език и литература                 

Английски език

4.

Физическо възпитание и спорт                         

Български език и литература                 

5.

Математика       РП                     

Физическо възпитание и спорт                         

6.

Час за спортни дейности

Компютърно моделиране

 

 

 

 

четвъртък

1.

Математика

Български език и литература РП

2.

Български език и литература

Математика

3.

Човекът и обществото

Човекът и обществото

  4.

 Изобразително изкуство                          

Изобразително изкуство                          

 

 

 

 

5.

Изобразително изкуство                          

Изобразително изкуство                          

6.

Час на класа

Час на класа

 

 

 

 

петък

1.

Математика       РП                     

Български език и литература   РП

2.

Английски език

Математика       РП                     

3.

Човекът и природата    

Технологии и предприемачество

4.

Физическо възпитание и спорт                          

Български език и литература                

5.

Български език и литература   РП              

Музика

6.

Компютърно моделиране

Час за спортни дейности

                                     

 

 

 

 

 

              

клас

3в

 

ден

час

понеделник

1.

Български език и литература                                 

 

2.

Математика 

 

3.

Български език и литература                                  

 

4.

Технологии и предприемачество

 

5.

Човекът и обществото

 

6.

Час за спортни дейности

 

 

 

 

 

вторник

1.

Математика

 

2.

Български език и литература                 

 

3.

Английски език

 

4.

Математика       РП                     

 

5.

Физическо възпитание и спорт

 

 

 

 

 

 

 

 

сряда

1.

Български език и литература

 

2.

Български език и литература

 

3.

Математика

 

4.

Английски език

 

5.

Изобразително изкуство                                                     

 

6.

Изобразително изкуство

 

 

 

 

 

четвъртък

1.

Български език и литература

 

2.

Компютърно моделиране

 

3.

Български език и литература

 

4.

Музика

 

5.

Физическо възпитание и спорт

 

6.

Час на класа

 

 

 

 

 

петък

1.

Човекът и природата    

 

2.

Математика       РП                      

 

3.

Английски език

 

4.

Физическо възпитание и спорт

 

5.

Български език и литература  РП

 

6.

Човекът и обществото

 

 

 

 

 

 

 

 

 

клас

4а

4б

ден

час

понеделник

1.

Български език и литература

Английски език

2.

Математика

Български език и литература

3.

Български език и литература

Математика

4.

Човекът и природата

Български език и литература

5.

Домашен бит и техника

Физическо възпитание и спорт

6.

Час на класа

Час на класа

 

 

 

 

вторник

1.

Английски език

Български език и литература

2.

Математика

Английски език

3.

Български език и литература

Математика

4.

Човекът и обществото                    

Физическо възпитание и спорт                         

5.

Музика

Български език и литература

6.

ДЧ по ФВС

 

 

 

 

 

сряда

1.

Български език и литература

Математика

2.

Български език и литература

Български език и литература

3.

Математика

Български език и литература

4.

Физическо възпитание и спорт                         

Домашен бит и техника

5.

Английски език

Човекът и природата

6.

 

 

 

 

 

 

четвъртък

1.

Български език и литература

Математика

2.

Математика

Английски език

3.

Човекът и природата

Български език и литература

4.

Български език и литература

Човекът и обществото                    

5.

Физическо възпитание и спорт                         

Музика

6.

 

ДЧ по ФВС

 

 

 

 

петък

1.

Английски език

Човекът и природата

2.

Български език и литература ЗИП

Изобразително изкуство

 

3.

Математика ЗИП

Математика ЗИП

4.

Музика

Музика

5.

Изобразително изкуство

Български език и литература ЗИП

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

клас

4 в

 

ден

час

понеделник

1.

Математика

 

2.

Английски език

 

3.

 Физическо възпитание и спорт

 

4.

Български език и литература

 

5.

Музика

 

6.

Час на класа

 

 

 

 

 

вторник

1.

Английски език

 

2.

Български език и литература

 

3.

Математика

 

4.

Музика

 

5.

Български език и литература

 

6.

ДЧ по ФВС

 

 

 

 

 

сряда

1.

Математика

 

2.

Български език и литература

 

3.

Български език и литература

 

4.

Човекът и обществото

 

5.

Домашен бит и техника

 

6.

 

 

 

 

 

 

четвъртък

1.

Български език и литература

 

2.

Математика

 

3.

Английски език

 

4.

Физическо възпитание и спорт    

 

5.

Човекът и природата                    

 

6.

 

 

 

 

 

 

петък

1.

Математика ЗИП

 

2.

Български език и литература ЗИП

 

3.

Български език и литература

 

4.

Човекът и природата                    

 

5.

Изобразително изкуство

 

6.