Схеми "Училищен плод" и "Училищно мляко"

За поредна година ОУ "Елин Пелин" се включва в прилагането на схемите за предоставяне  на плодове и зеленчуци, както и на мляко и млечни продукти в учебните заведения, схемите се финансират от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, както и от държавния бюджет под формата на национална помощ.

 

pedagogicheski merki Plod i Mlyako.pdf (286882)

 Какво нарисуваха този месец нашите малчугани...