Информация относно доставчици на социални услуги

Уважаеми родители при необходимост от подкрепа може да потърсите съдействие от педагогическите специалисти работещи в институции предлагащи социални услуги.

За информация мопля посетете следния линк: https://www.plovdiv.bg/item/social/socialservices/