Проект “Здравни детективи“

14.02.2019 11:43

    По голяма информираност сред учениците за значението и действието на храната върху нашето здраве и здравето  на  семействата, както  и създавенето на хранителни навици още от ранна детска възраст. Като начин,  чрез който можем да измерим ефекта от дейностите си е анкета, в която  учениците ще отговарят на няколко въпроса, които ще са били в основата на целия им труд. 

 

Чрез 7 активни дейности, целим по-голяма информираност за необходимостта от промяна в навиците ни на хранене, както на нас самите така й на нашите семейства.

  • Преглед на храната предлагана в училище и в лавките около него  и изготвяне на анкета сред учениците каква здравословна храна, биха искали да се продава в тях. Продължителност  4-5 дни.
  • „Ден на плода“ - дейност, която продължаваме от миналата година. Това е ден  от седмицата /петък/, в който похапваме за закуска задължително любим плод, който носим от вкъщи. Продължителност 6 месеца.
  • Изготвяне на календар на сезонните плодове и зеленчуци и окачването му на видно за всички ученици място в училище. Продължителност 1 седмица.
  • „Здравна книга“ -  Изготвяне на книга в хартиени и в електронен вариант как с консумацията на  различни хранителни  можем да се преборим  и да се предпазим от някои болеси. Продължителност 20 дни.
  • В продължение на проект „Да се храним разумно“ ще продължим с дейност по посяване на зеленчукови  семена, като маруля, репички, лук  и други и засаждането им в опитната градинка на училището. Продължителност 4 учебни часа.
  • „За по-здрави семейства“ - изготвянето  на рецепти и приготвянето им от здравословни продукти в къщи с родителите. Продължителност 1 седмица.
  • Представителна изява на „Здравните детективи“, в която ще са включени състезания игри на здравна тема, като ще бъде поканено и жури. Родителище и учениците  ще донесат домашно приготвени ястия, с които ще се демострира, че здравословната храна освен полезна може, да бъде и много вкусна. Продължителност 2 часа.

Всички дейности на „Здравните детективи“ ще бъдат публикувани във фейсбук страницата и в сайта на училището, както и ще бъде създадена такава и на самата група „Здравни детективи“ с цел за голям обхват на участници и популизиране да проекта.