Представяне на медицински документи към началото на учебнта година

04.09.2020 12:39

Уважаеми родители,

на училищните власти трябва да бъде предоставен талона за имунизационното и здравословното състояние на ученика към датата на започване на учебната година. Това може да се направи както от родителите, така и от общопрактикуващия лекар по служебен път.

Предвид епидемичната обстановка и предотвратяване струпването на хора пред кабинетите на ОП лекари, предоставянето на талона МОЖЕ да се направи до 1 месец от началото на учебната година.