Информиране на ученици и родители за Националния портал за кариерно ориентиране.

23.02.2017 17:26

Във връзка с писмо вх. №РД-18-4-20/15.02.2017 г. от МОН относно проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ Ви информираме, че може да посетите Националния портал за кариерно ориентиране, на линка към сайта на проекта: 

https://orientirane.mon.bg/