Електронно подаване на заявление за прием в 1-ви клас за учебната 2018/2019 година

24.04.2018 14:53

Уважаеми родители, от 2 май 2018 година стартира подаването на заявления за участие в класирането за прием на ученици в първи клас.

Напомняме В,че съгласно Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив, може да подадете САМО ЕДНО ЗАЯВЛЕНИЕ – в училище или онлайн.

Системата за електронно централизирано класиране за прием на ученици в ПЪРВИ КЛАС на общинските училища на територията на град Пловдив може да посетите на следния линк:

priem.plovdiv.bg/