Актуална информация за епидемиологичната обстановка, свързана с COVID-19 в училището: 

*****

до 01.12.2021 г. 

са налице данни от медицинските власти  за карантинирани ученици от 5.а клас, контактни на болен с Covid-19, както и за 4 служители с "+" PCR тест.

Предприети мерки  към дата 01.12.2021г.:

Карантиниране на учениците за срок от 10 дни, според предписанията на РЗИ. Карантиниране на служителите за срок от 14 дни, според предписанията на РЗИ. 

Задължително носене на маски от учениците в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.

Щателна дезинфекция на повърхностите с разтвор с биоцидно действие

Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според плана на училището, публикуван на сайта на  училището.

Лично информирани са учениците и родителите от съответните класове.

Поддържанена постоянна връзка с РЗИ

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на маски от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска на своете дете.