Актуална информация за епидемиологичната обстановка, свързана с COVID-19 в училището: 

*****

до 18.09.2020 г. - няма данни

*****

до 25.09.2020 г. - няма данни

*****

до 02.10.2020 г. - няма данни

*****

до 08.10.2020 г. са налице данни от медицинските власти  за карантинирана ученичка от 5.а клас, контактна на болен с Covid-19.

Предприети мерки  към дата 08.10.2020г.:

Карантиниране на ученичката от 5.а клас за срок от 14 дни, считано от 08.10.2020г., според предписание на РЗИ.

Задължително носене на маски от учениците в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.

Щателна дезинфекция на повърхностите с разтвор с биоцидно действие

Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според плана на училището, публикуван на сайта на  училището.

Лично информирани са учениците и родителите от 5.а клас

Поддържанена постоянна връзка с РЗИ

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на маски от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска на своете дете.

 

Предстоящи мерки:

При доказан положителен /+/ тест за коронавирус на контактната  ученичка от 5.а клас ще се организира ОЕСР/обучение в елeктронна среда от разстояние за 5.а клас, според предписанията на РЗИ. 

 

*****

към 16.10.2020 г. - няма данни

*****

към 23.10.2020 г. - няма данни

*****

към 26.10.2020 г. са налице данни от медицинските власти за карантинирани ученици от 2.а и 6.а клас, контактни на болен с Covid-19.

Предприети мерки  към дата 26.10.2020г.:

Карантиниране на двамата ученика от 2.а и 6.а клас за срок от 10 дни, считано от 26.10.2020г., според предписание на РЗИ.

Задължително носене на маски от учениците в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.

Щателна дезинфекция на повърхностите с разтвор с биоцидно действие

Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според плана на училището, публикуван на сайта на  училището.

Лично информирани са учениците и родителите от 2.а и 6.а клас.

Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на маски от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска на своете дете.

 

Предстоящи мерки:

При доказан положителен /+/ тест за коронавирус на контактните ученици от 2.а и 6.а клас ще се организира ОЕСР/обучение в елeктронна среда от разстояние за двата класа, според предписанията на РЗИ. 

*****

към 29.10.2020 г. са налице данни от медицинските власти за карантинирaна ученичка от 2.б контактна на болен с Covid-19.

Предприети мерки  към дата 29.10.2020г.:

Карантиниране на ученичка от 2.б клас за срок от 10 дни, считано от 29.10.2020г., според предписание на РЗИ.

Задължително носене на маски от учениците в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.

Щателна дезинфекция на повърхностите с разтвор с биоцидно действие

Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според плана на училището, публикуван на сайта на  училището.

Лично информирани са учениците и родителите от 2.б клас.

Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на маски от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска на своете дете.

 

Предстоящи мерки:

При доказан положителен /+/ тест за коронавирус на контактната ученичка от 2.б клас ще се организира ОЕСР/обучение в елeктронна среда от разстояние за 2.б клас, според предписанията на РЗИ. 

*****

към 03.11.2020 г. са налице данни от медицинските власти за карантинирaни ученици от 1.б и 2.а контактни на болен с Covid-19.

Предприети мерки  към дата 03.11.2020г.:

Карантиниране на ученичка от 1.б клас за срок от 10 дни, считано от 02.11.2020г., според предписание на РЗИ. карантиниране на ученик от 2.а клас за срок от 10 дни, считано пт 30.10.2020 г. според предписание на РЗИ.

Задължително носене на маски от учениците в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.

Щателна дезинфекция на повърхностите с разтвор с биоцидно действие

Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според плана на училището, публикуван на сайта на  училището.

Лично информирани са учениците и родителите от 1.б и 2.а клас.

Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на маски от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска на своете дете.

 

Предстоящи мерки:

При доказан положителен /+/ тест за коронавирус на контактните ученици от 1.б и 2.а клас ще се организира ОЕСР/обучение в елeктронна среда от разстояние за съответните класове, според предписанията на РЗИ.

*****

към 04.11.2020 г. са налице данни от медицинските власти за карантинирaн ученик от 3.а контактен на болен с Covid-19.

Предприети мерки  към дата 04.11.2020г.:

Карантиниране на ученик от 3.а клас за срок от 10 дни, считано от 04.11.2020 г. според предписание на РЗИ.

Задължително носене на маски от учениците в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.

Щателна дезинфекция на повърхностите с разтвор с биоцидно действие

Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според плана на училището, публикуван на сайта на  училището.

Лично информирани са учениците и родителите от 3.а клас.

Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на маски от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска на своете дете.

 

Предстоящи мерки:

При доказан положителен /+/ тест за коронавирус на контактния ученик от 3.а клас ще се организира ОЕСР/обучение в елeктронна среда от разстояние за съответния клас, според предписанията на РЗИ.

*****

към 10.11.2020 г. са налице данни от медицинските власти за карантинирaни ученици от 3.а, 4.в, 5.в и 6.а контактни на болен с Covid-19.

Предприети мерки  към дата 10.11.2020г.:

Карантиниране на съответните ученици от 3.а, 4,в, 5.в и 6.а клас за срок от 10 дни, считано от 10.11.2020 г. според предписание на РЗИ.

Задължително носене на маски от учениците в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.

Щателна дезинфекция на повърхностите с разтвор с биоцидно действие

Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според плана на училището, публикуван на сайта на  училището.

Лично информирани са учениците и родителите от съответните класове.

Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на маски от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска на своете дете.

 

Предстоящи мерки:

При доказан положителен /+/ PCR тест за коронавирус на контактните ученици от 3.а, 4.в, 5.в и 6.а клас ще се организира ОЕСР/обучение в елeктронна среда от разстояние за съответния клас, според предписанията на РЗИ.

*****

Към дата 11.11.2020 г. са налице данни от здравните власти за ученичка от 3а клас  с + /положителен/ PCR тест.

Предприетите  мерки  към дата 11.11.2020 г. са съобразени с предписанията на РЗИ, уведомени са ученици, родители, персонал!

Учениците от 3.а клас, преминават в ОЕСР  от 12.11.2020 г. до 22.11.2020 г.

*****

към 16.11.2020 г. са налице данни от медицинските власти за карантинирaни ученици от 2.а контактни на болен с Covid-19.

Предприети мерки  към дата 16.11.2020г.:

Карантиниране на ученици от 2.а клас за срок от 10 дни, считано от 16.11.2020 г. според предписание на РЗИ.

Задължително носене на маски от учениците в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.

Щателна дезинфекция на повърхностите с разтвор с биоцидно действие

Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според плана на училището, публикуван на сайта на  училището.

Лично информирани са учениците и родителите от 2.а клас.

Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на маски от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска на своете дете.

 

Предстоящи мерки:

При доказан положителен /+/ тест за коронавирус на контактните ученици от 2.а клас ще се организира ОЕСР/обучение в елeктронна среда от разстояние за съответния клас, според предписанията на РЗИ.

*****

към 19.11.2020 г. са налице данни от медицинските власти за карантинирaни ученици от 3.а и 3.б клас контактни на болен с Covid-19.

Предприети мерки  към дата 19.11.2020г.:

Карантиниране на ученици от 3.а и 3.б клас за срок от 10 дни, считано от 19.11.2020 г. според предписание на РЗИ.

Задължително носене на маски от учениците в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.

Щателна дезинфекция на повърхностите с разтвор с биоцидно действие

Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според плана на училището, публикуван на сайта на  училището.

Лично информирани са учениците и родителите от 3.а и 3.б клас.

Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на маски от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска на своете дете.

 

Предстоящи мерки:

При доказан положителен /+/ тест за коронавирус на контактните ученици от 3.а и 3.б клас ще се организира ОЕСР/обучение в елeктронна среда от разстояние за съответния клас, според предписанията на РЗИ.

 

*****

към 01.03.2021 г. са налице данни от медицинските власти за карантинирaни ученици от 1.б и 6.а клас контактни на болен с Covid-19.

Предприети мерки  към дата 01.03.2021г.:

Карантиниране на учениците за срок от 10 дни, според предписание на РЗИ.

Задължително носене на маски от учениците в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.

Щателна дезинфекция на повърхностите с разтвор с биоцидно действие

Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според плана на училището, публикуван на сайта на  училището.

Информирани са родителите от 1.б и 6.а клас.

Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на маски от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска на своете дете.

 

Предстоящи мерки:

При доказан положителен /+/ тест за коронавирус на контактните ученици ще се организира ОЕСР/обучение в елeктронна среда от разстояние за съответния клас, според предписанията на РЗИ.

 

***

към 12.03.2021 г. са налице данни от медицинските власти за карантинирaн учител  - болен с Covid-19.

Предприети мерки  към дата 12.03.2021г.:

Карантиниране на учителя за срок от 14 дни, според предписание на РЗИ.

Задължително носене на маски от учениците в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.

Щателна дезинфекция на повърхностите с разтвор с биоцидно действие

Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според плана на училището, публикуван на сайта на  училището.

Информирани са родителите и персонала.

Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на маски от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска на своете дете.