Актуална информация за епидемиологичната обстановка, свързана с COVID-19 в училището към момента: 

*****

до 18.09.2020 г. - няма данни

*****

до 25.09.2020 г. - няма данни

*****

до 02.10.2020 г. - няма данни

*****

до 08.10.2020 г. са налице данни от медицинските власти  за карантинирана ученичка от 5.а клас, контактна на болен с Covid-19.

Предприети мерки  към дата 08.10.2020г.:

Карантиниране на ученичката от 5.а клас за срок от 14 дни, считано от 08.10.2020г., според предписание на РЗИ.

Задължително носене на маски от учениците в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.

Щателна дезинфекция на повърхностите с разтвор с биоцидно действие

Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според плана на училището, публикуван на сайта на  училището.

Лично информирани са учениците и родителите от 5.а клас

Поддържанена постоянна връзка с РЗИ

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на маски от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска на своете дете.

 

Предстоящи мерки:

При доказан положителен /+/ тест за коронавирус на контактната  ученичка от 5.а клас ще се организира ОЕСР/обучение в елeктронна среда от разстояние за 5.а клас, според предписанията на РЗИ. 

 

*****

към 16.10.2020 г. - няма данни

*****

към 23.10.2020 г. - няма данни

*****

към 26.10.2020 г. са налице данни от медицинските власти за карантинирани ученици от 2.а и 6.а клас, контактни на болен с Covid-19.

Предприети мерки  към дата 26.10.2020г.:

Карантиниране на двамата ученика от 2.а и 6.а клас за срок от 10 дни, считано от 26.10.2020г., според предписание на РЗИ.

Задължително носене на маски от учениците в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.

Щателна дезинфекция на повърхностите с разтвор с биоцидно действие

Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според плана на училището, публикуван на сайта на  училището.

Лично информирани са учениците и родителите от 2.а и 6.а клас.

Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на маски от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска на своете дете.

 

Предстоящи мерки:

При доказан положителен /+/ тест за коронавирус на контактните ученици от 2.а и 6.а клас ще се организира ОЕСР/обучение в елeктронна среда от разстояние за двата класа, според предписанията на РЗИ.