Стая по проект за целодневна организация на обучението