РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА ПЪРВИ И ПЕТИ КЛАС!!!

04.09.2017 14:58

Уважаеми родители,

на 11.09.2017 г. от 18:00 часа в OУ „Елин Пелин“ ще се проведе обща родителска среща за първи и пети клас. Ще бъдат разгледани следните въпроси:

  1. училищни учебни планове;
  2. училищна документция;
  3. униформи;
  4. учебни пособия;

 

Присъствието на родителите е желателно.